mikszath 257x278Mikszáth Kálmán úti képe 1886-ból

Szeretném vázolni az ő kis hazájuk szépségét, hogy úgy mondjam: édességét s amellett leírni, milyen végtelenül szűk az.

Mekkora kis világ! Noha csak otthon lehet boldog a székely, otthon sohasem viheti sokra. Hiába mosolygott reá a természet, hiába áldotta meg tehetséggel, kitűnő tulajdonokkal, nem viheti velök sokkal többre, mint a többiek.

 

Bővebben...

 

mikszath 257x278Mikszáth Kálmán úti képe 1886-ból

Gyakorta szokták mondani a magyarországiak, hogy a székelynek két esze van. Sokszor a jobbik eszükkel gondolnak ki valamit, de a rosszabbikkal hajtják végre. Én úgy találom, hogy nekünk magyarországiaknak van két eszünk velük szemben. Az egyik eszünkkel magasztaljuk, nagyra becsüljük, nemzetünk virágának tartjuk őket. A másik eszünkkel pedig el hagyjuk őket pusztulni.

 

Bővebben...

 

mikszath 257x278Mikszáth Kálmán úti képe 1886-ból

A székely büszkeség most is olyan, mint valaha, csak ki kell tudni ütni a szikráját. Egy összejövetelükön vettem részt egy alkalommal, ahol sok mindenféle panasz merült fel. Elmondták, hogy a kormány mostoha irántuk. Több előnyben részesülnek még a nemzetiségek is. Ők a magyarság bástyája s mégis az ellenséget erősítik a magyar kormányok.

 

Bővebben...

 

udvarhely varmegye 1

A Magyar Királyság közigazgatási egysége 

Udvarhely vármegye a Magyar Királyság közigazgatási egysége 1876 és 1918, majd 1940 és 1945 között. Az 1876. évi XXXIII. Törvénycikk rendelkezése alapján jött létre az alábbi területekből: 

 

Bővebben...


mikszath 257x278Mikszáth Kálmán úti képe 1886-ból

Egy kicsit messze esik a székelység az ország szívétől, kivált mióta a főispánoknak nem kell járniok többé a főrendiházba szavazni, mert azóta megszüntették a gyorsvonatokat.
Huszonnégy óráig megy az ember Brassóig, mialatt a kupé ablakán át nézve, elfutnak egymás után a vidékek. Ahol kultúra van, ott a szász az úr, ahol semmi sincs, csak egy nyomorult kunyhó, ott az oláh teng.

 

Bővebben...