székelyföld cimerSzékelyföld rövid ismertetése

Székelyföld a Kárpát medence dél-keleti részén fekszik, területe 12800 km2, kiterjedése észak-déli irányban 150 km, kelet-nyugati irányban 140 km (Aranyosszékkel együtt 200 km), népessége kb. 800 000 fő.

Erdély történelmi-etnográfiai régiói közül jelenleg csak itt vannak a magyarok többségben (arányuk 2002-ben 81,6 % volt).

 

Bővebben...

 

aranyosszék 1A legfiatalabb székely szék

Miért van teljesen elkülönülve Aranyosszék Székelyföld többi részétől és miként szabadították fel a székelyek a tatárok által ostromlott Torockó várát? Aranyosszék az ötödik, egyben legfiatalabb székely szék kialakulásának története Orbán Balázs szavaival.

Bővebben...

 

borviz 1Székelyföld, a források földje. 

„Kovászna a borvizek hazája. A szőlő még csenevész formájában sem terem meg ezen a vidéken. Talán ez az oka, hogy a bort kedvelő székely nép a vastartalmú, pezsgő, szénsavas ásványvizet nevezte el borvíznek. Ebből is látszik, milyen szerény nép a székely. Ha nagyzoló nép lenne, bátran mondhatná borvíz helyett pezsgővíznek is. Mert pezseg, lobog, forr a kovásznai ásványvíz, ahol utat tör magának a mélyből egy-egy forrás, ott megmorajlik a föld.”

 

Bővebben...

 

szekelyek 2 480x677Részlet egy egyetemi vagy főiskolai jegyzetből.

A székely nem „kunyorált”, de jussát követelte, az járt neki.

Eszeveszettül ragaszkodott ősi szabadságához, a vére amúgy is könnyen szikrát vetett, 300 év alatt 11-szer horkant föl a pányvák között. 

El nem adta szabadságát (hiába szórták nekik az aranyat), fel nem adta,

ha fülüket, orrukat vágták is le (mint az erdélyi fejedelmek),

s ha megfosztották is tőle, soha nem mondott le róla. 

Mert a szabadság tette a székelyt nemessé.

 

Bővebben...

 

szekely-autonomia

A középkori oklevelekben a székelyek hazáját Terra Siculorumnak nevezik, aminek szinte tükörfordítása az általánosan elterjedt Székelyföld elnevezés. A forrásokban felbukkan a Regnum Siculorum, a Székelyország megjelölés is. Ez talán pontosabb és hitelesebb, jól fejezi ki azt, hogy a Kárpátok keleti vonulatai alatt, már ezer éve öntörvényű életet élő kis népcsoport egy sajátos, a kívülálló számára olykor rejtélyes, olykor varázslatos világot teremtett.

 

Bővebben...

 

szekely autonomia 1Magyar Autonóm Tartomány Székelyföldön.

Észak-Erdély 1940-es, anyaországhoz visszatérése után, Székelyföld és lakossága a magyar állam közigazgatási keretei közé került. Ám sajnos rövidesen olyan háborús idők következtek, melynek során szó sem lehetett az ősi székely önkormányzatiság újraélesztéséről.

 

Bővebben...

 

mikszath 257x278Mikszáth Kálmán úti képe 1886-ból

Egyebütt csak mese tündérország, gyermekek számára gondolták ki s népesítik be az ő ízlésük szerint, nálunk színvalóság. Én magam is jártam benne. Székelyországnak nevezzük.

 

Bővebben...

 

regi szekely himnusz

 

Ó, én édes jó Istenem,
Oltalmazóm, segedelmem,
Vándorlásban reménységem,
Ínségemben légy kenyerem.    

Vándor fecske sebes szárnyát,
Vándorlegény vándorbotját,
Vándor székely reménységét,
Jézus, áldd meg Erdély földjét.

 

Bővebben...

 

csik varmegye cimereCsík vármegye címere. 

Csík vármegye a régi Csík-, Gyergyó-, és Kászonszék címerét vette át, melyet I. Ferenc adományozott 1793-ban. A kerek talpú pajzs hasítással

és vágással négy negyedre osztott, közepén kisebb, kerek talpú boglárpajzzsal. A pajzs és boglárpajzs, valamint az osztóvonalak is arany szegélyűek.

 

Bővebben...

 

szekelyek 480x640

Részlet egy egyetemi vagy főiskolai jegyzetből

Az nem lehet, hogy nyomtalanul suhannak el az évszázadok a népek fölött.
Az nem lehet véletlen, hogy a német halvérű, az osztrák tartózkodó, az olasz harsány, a magyar pesszimista stb. Egy nép lelkületét, jellemét az elmúlt századok formálják. Előttünk már csak az eredmény áll. A székely. Werbőczy jogkönyvében is benne van, hogy az ember sokféleképpen lehet magyar, de még király se tehet valakit székellyé. Csak a föld, a közösség, a hagyományok, a történelem. A székely nem katonás nép, hanem katonanép: a katonasors formálta néppé.

 

Bővebben...

 

székelyföld térképA székely székek kialakulása. 

A székelyek katonáskodásuk fejében különleges kiváltságokat nyertek. Ezek közé tartozott, hogy lakóhelyük nem a királynak alárendelt vármegye volt, hanem önálló, független, kivételes jogi státuszú szervezeti egység, a szék.

 

Bővebben...