szent erzsebetSzent Erzsébet és Szent Imre. 

A világ legtöbb szentjét a négyszáz évig uralkodó Árpád-ház adta az egyháznak. 2007-ben a húsz szent közül Erzsébet királylány születésének nyolcszázadik, Imre herceg születésének ezredik évfordulóját ünnepeltük.

A hitben és szeretetben emlékező emberek tiszteletadása a felnevelkedő fiataljaink példaképein keresztül az erkölcsi elkötelezettség és tevékeny élet tisztaságát is ünneplik. Az áldozatos élet küldetéstudatát. Ez az emlékezet a tengeren túl is a magyarok őseire emlékezteti a világot. Csak egy példa: Szent Erzsébet Kolumbiának védőszentje, ahol halálának napja, november 19, nemzeti ünnep.

 

Bővebben...

 

albert camusAlbert Camus, Nobel-díjas francia író és filozófus írása.

Megjelent 1957. október 23-án, Párizsban,  a dicsőséges magyar forradalom kitörésének első évfordulóján. Míg a bolsevizmus és kommunizmus eszméjével kacérkodó, velejéig romlott nyugati értelmiség kaján örömmel szemlélte a magyar szabadságharc leverését, Camus szinte egyedüliként állt ki a magyar forradalom eszméje mellett. Gyönyörű és igaz szavait sajnos azóta sem értette meg Európa.

 

Bővebben...

 

pesti sracokNépek Krisztusa Magyarország. 

58 évvel ezelőtt, 1956. október 23.-án Magyarország népe fellázadt a ráerőszakolt sztálini kommunista diktatúra és kollaboráns helytartói ellen.

A kommunista rezsim elleni felkelés egyben a magyar nemzet, szovjet katonai megszállás ellen folytatott véres szabadságharca volt. 

Az események az október 23.-ai budapesti békés tömegtüntetéssel, az egyetemisták felvonulásával kezdődtek, de a nap végére a több százezer főnyire duzzadt tömeg már a szovjet csapatok kivonását követelte.

 

Bővebben...

 

backamadarasi  kis gergely csedo attila 1Backamadaras, 1738. - Székelyudvarhely, 1787. április 25.

Szegény, közszékely családban született Marosszéken, a Nyárádmenti Backamadarason. Az éles eszű és szorgalmas gyermekre szülőfaluja tanítói figyeltek fel, és a marosvásárhelyi kollégiumba tanácsolták. Mivel szülei szegények voltak, szolgadiákként íratták be az iskolába. Iskolatársai gyakran gúnyolták kissé rövidebb bal lába miatt, néha csúfolták is: "sánta is vagy, kicsi is vagy, semmiképpen nem lehetsz nagy", ő elmésen ezzel vágott vissza társainak: "megmutatom, messze megyek, s aztán nyomós nevet szerzek".

 

Bővebben...

 

agyagfalva 1Agyagfalva, 1848. október 16-18.

166 évvel ezelőtt, 1848. október 16-án Agyagfalván gyűltek össze a székely székek képviselői, hogy kimondják a székelység csatlakozását az 1848-as szabadságharchoz. A gyűlést Székelyföld kormánybiztosa, Berzenczey László hirdette meg, mely szerint 50 éves korig minden székely férfi, beleértve a katonai alakulatok tagjait és tisztjeit is, az udvarhelyszéki Agyagfalva melletti rétre gyűljön össze. A nemzeti gyűlést, melyen mintegy 60 000 felfegyverzett székely jelent meg, gróf Mikó Imre elnökölte.

 

Bővebben...

 

matyas szobor 4112 éves Fadrusz János alkotása. 

112 évvel ezelőtt, 1902. október 12-én avatták fel Fadrusz János, Mátyás király szobrát Kolozsvár főtéren. Kolozsvár városának régóta dédelgetett terve volt, hogy nagy szülöttének maradandó emléket állítson. Az emlékmű elkészítése érdekében a város 1882-ben bizottságot alakított és pályázati kiírást tett közzé. A szoborbizottság a sok pályázó közül az első díjat, a kivitelezési megbízással együtt Fadrusz Jánosnak ítélte. A szoborcsoport helyét természetesen a város legelőkelőbb helyén, a Szent Mihály téren jelölték ki.

 

Bővebben...

 

Batthyany-LajosMegtorlások a szabadságharc bukása után. 

A magyar sereg 1849. augusztus 13-án, a Világos közelében levő szőlősi mezőn tette le a fegyvert az orosz csapatoknak. Az oroszok –noha ígéretet tettek az ellenkezőjére– foglyaikat némi habozás után átadták a császári erőknek. A kegyetlen megtorlások legerősebb hulláma október 06-án kezdődött, ezért 1849. óta ez a nap a magyar nemzet gyásznapja.

 

Bővebben...

 

vak bottyanEsztergom, 1643. – Tarnaörs, 1709. szeptember 26.

305 évvel ezelőtt hunyt el Bottyán János kuruc generális, a Rákóczi-szabadságharc legendás alakja, a török végvári harcok és a kuruc idők egyik legkiválóbb hadvezére, akinek tehetségét és zsenialitását ellenfelei is elismerték. Fiatalon állt a haza szolgálatába, a császáriak oldalán vett részt a török kiűzésében, majd látva a labancok magyarországi pusztítását, 1704-ben Rákóczi oldalára állt, akinek hűségén haláláig megmaradt.

 

Bővebben...

 

Thokoly-ImreKésmárk, 1657. szeptember 25. - Izmit, 1705. szeptember 13.  

357 éve született késmárki gróf Thököly Imre kuruc hadvezér, 1682–1685 között Felső-Magyarország, majd 1690-ben Erdély fejedelme. Késmárkon látta meg a napvilágot, édesapja Thököly István részt vett a Wesselényi Ferenc nádor vezette Habsburg ellenes főúri összeesküvésben, amiért 1670-ben jószágvesztésre ítélték s a császáriak által ostromolt

árvai várban halt meg.

 

Bővebben...

 

tamasi  aronFarkaslaka, 1897. szeptember 20. – Budapest, 1966. május 26.

117 évvel ezelőtt született Tamási Áron, Kossuth-díjjal (1954) és Corvin-koszorúval (1940) kitüntetett székely-magyar író. Kisbirtokos, sokgyermekes székely földművescsalád gyermekeként született Farkaslakán, apja Tamás Dénes, földműves, anyja Fancsali Márta. Kilencéves korában pisztollyal ellőtte a bal hüvelykujját, ezért a szülők úgy határoztak, hogy taníttatni fogják, mert nem lesz képes elvégezni a gazdasági munkát.

 

Bővebben...

 

Barabás-Miklós-Zrínyi-MiklósZrínyi Miklós kirohanása és hősi halála, 1566. szeptember 8.

A magyar nemzet egész történetében nincs olyan emlékezetes esemény, mely annyi fájdalmasan lelkesítő érzést keltene fel, mint Szigetvár védőinek hős végzete. Ezek az emberfölötti hősiességgel folytatott viadalok a homéri mesék költői ragyogásával vannak besugározva; csakhogy e harcoknak csodatevő istenei, akik a hősöknek segíteni leszálltak, nem a mesés

olymp mythosz-alakjai, hanem az a megfogható, látható, érezhető Isten:

a hazaszeretet.

 

Szigetvár sohasem volt kitűnő erősség. Az utazó elmehet mellette, s nem veszi észre, hogy az a földtúrás vár volt, amit látott. A sík rónán alacsony földsáncok, s azoknak egyik oldalán egy-két emeletre kimagasló csonka torony. Ez volt az egész erősség. De azért a híre eljárt már egész Sztambulig. Mert midőn a török seregek fel egész Fülekig, Tatáig, Nagyváradig minden erősséget elfoglaltak, a Drávához legközelebb eső Szigetvár még mindig tagadta a szultán hatalmát.

 

Bővebben...