matyas halala 3524 évvel ezelőtt, 1490. április 06-án meghalt Mátyás király. Az utolsó szakrális magyar királyt Bécsben, a virágvasárnapi ünnepi szertartáson, a királyné közreműködésével mérgezték meg. Testét 50 gyászlepelbe burkolt hajóval hozták Budára, majd Fehérváron a szent királyok koronázó és temetkező helyén ravatalozták fel. Verhetetlen hadvezérei lábaihoz dobták fegyvereiket, zászlóit megszaggatták, címereit összetörték. Romlatlan, szent testét -a fehérvári bazilikában őrzött testekkel együtt-, pálosok menekítették a törökök elől biztos relytekhelyre. Halálával a magyar nemzet sok ezer éves történetének utolsó dicsőséges korszaka zárult le, megkezdődik a magyarság több száz éves elnyomása és vesszőfutása.

 

Bővebben...

 

thury gyorgyA legyőzhetetlen bajvívó.  

443 évvel ezelőtt, 1571. április 02-án halt hősi halált Thury György, a Mohács utáni végvári harcok legjelentősebb alakja, Bars vármegye főispánja, Kanizsa, valamint a Dráva és a Balaton közötti végvárak főkapitánya. Félelmetes bajvívó, lovagi párviadalok legendás hőse, az ország első számú kardforgatója volt. Több mint hatszáz győztes párviadalt vívott, a törökök a nevét is rettegték, „Dunántúli Oroszlánnak” nevezték. Híre akkora volt Európában, hogy messze földről érkeztek a legjobb bajnokok, hogy megvívjanak vele. Soha le nem győzték, élete vége felé a törökök már párbajkihívásait sem fogadták el.

 

Bővebben...

 

szent korona 2"Angyali korona, szent csillag".   

549 évvel ezelőtt, 1464. március 29-én lépett trónra Hunyadi Mátyás magyar király. Mátyás 15 éves volt mikor 1458. január 24-én a Duna jegén királlyá választották. Az ország katasztrófa küszöbén állt, egyszerre három irányból fenyegetett támadás. Mátyás mégis legfontosabb feladatának a Szent Korona visszaszerzését tartotta, melyet a visegrádi várból, még 1440. február 21-én lopatott el Habsburg Albert özvegye. Mátyás hallatlan erőfeszítések és hatalmas váltságdíj fejében csak 1464-ban tudta visszaszerezni a nemzet legféltettebb kincsét, üdvösségének zálogát, a Szent Koronát.

 

Bővebben...

 

korosi csoma 2Csomakőrös, 1784. március 27. - Dardzsiling, 1842. április 11.   

229 évvel ezelőtt, a székelyföldi Csomakőrösön született Kőrösi Csoma Sándor nyelvtudós, a tibetológia megalapítója, az első Tibeti-Angol szótár megalkotója. Élete céljául a magyar őshaza felkutatását, történelmének és nyelvének homályba vesző múltjának  megvilágítását tűzte. A számos nyugati és keleti nyelv, melyet elsajátított mind azt a célt szolgálta, hogy az eredeti kútfőket tanulmányozva népe történetére vonatkozó adatokat szerezzen és bizonyítsa, hogy a magyarság a legendás ázsiai Szkítiából települt az évszázadokon keresztül európai Szkítiának nevezett Kárpát-medencei hazájába.

Bővebben...

 

kemeny simon 800Hunyadi János önfeláldozó vitéze. 

572 évvel ezelőtt, 1442. március 25-én zajlott le Szeben mellett az a csata, melyben Hunyadi János tönkreverte a szultán seregét. A Mezid bég vezette török sereg gazdag zsákmánnyal és rabok ezreivel akarta elhagyni Erdély területét.

 

Bővebben...