Kriza JanosNagyajta, 1811. június 28. - Budapest, 1875. március 26.

203 éve született Kriza János, néprajzkutató, költő, műfordító,unitárius püspök. Nagyajtán látta meg a napvilágot. 1835-37-ben a berlini egyetemen tanult. Herder és a Grimm testvérek művei figyelmét a népköltészetre irányították. 1838-tól Kolozsvárott unitárius lelkész, a főiskola tanára, 1861-től püspök volt.

 

Bővebben...

 

szent laszloI. Szent László magyar király 1040 körül–1095. július 29.

Szent László király a magyar néphagyomány és népemlékezet szerint (Mátyás mellett) nemzetünk legkedvesebb uralkodója, dicső múltunk legfénylőbb csillaga, országát minden helyzetben megoltalmazó szent királya. A források szerint László erőskezű, hatalmas termetű férfi volt,

aki „a többi ember közül vállal kimagaslott”, roppant testi erejét még

idős korában is megőrizte. A harcban való jártassága, a csatákban

mutatott személyes bátorsága következtében a középkorban fokozatosan

vált lovagi eszményképpé.

 

Bővebben...

 

huszar 480x688A történelem utolsó huszárrohamának emlékére.

73 évvel ezelőtt jelentette be Bárdossy László a Parlamentben, hogy Magyarország és a Szovjetunió között beállt a hadiállapot. A június 26-i kassai bombázásra hivatkozva tett bejelentést a képviselőház, majd néhány héttel később a felsőház is tudomásul vette. 1941. június 27-én hajnalban a magyar légierő szovjet városokat és katonai célpontokat támadott.

Bővebben...


berzenczeyKolozsvár, 1820. június 26. – Budapest, 1884. november 14.

194 éve született Berzenczey László politikus, az 1848–49-es szabadságharcban kormánybiztos, utazó, őshazakutató.

1848. augusztus 17-én Kossuth Lajos székelyföldi kormánybiztossá nevezte ki. Zabolai Mikes Kelemen közreműködésével megszervezte a Kossuth-huszároknak nevezett lovascsapatot, amelyből később megalakult a 15. (Mátyás) huszárezred. Mint Marosszék egyik országgyűlési képviselője, ő hívta össze az 1848-as Agyagfalvi Székely Nemzeti Gyűlést.

 

Bővebben...

 

tatarjarasMuhi csata, 1241. április 11.

773 évvel ezelőtt, IV. Béla király a Sajó folyó melletti Muhinál csatát veszt a tatárok ellen. 1241. március 12-én a tatárok ötszázezer fegyveressel elözönlötték Magyarországot. A három irányból támadó tatárokkal egyidőben, Harcias Frigyes nyugatról tört be az országba és Győr városáig nyomult. 

 

Bővebben...