Zágon, 1690. augusztus – mikesRodostó, 1761. október 2.

324 éve, a háromszéki Zágonban, székely nemesi családban született Mikes Kelemen, II. Rákóczi Ferenc fejedelem kamarása, a XVIII. századi magyar prózairodalom legnagyobb alakja. Édesapja, Mikes Pál részt vett a Thököly felkelésben, amiért a Habsburgok 1700. körül kivégezték.

 

Bővebben...

 

petofi 289x391Kiskőrös, 1822. december 31. – Segesvár, 1849. július 31.

165 éve valószínűleg ezen a napon halt hősi halált Petőfi Sándor a segesvári csatatéren.
Petőfi egy személyben költő, forradalmár, nemzeti hős, a magyar költészet egyik legismertebb és legkiemelkedőbb alakja. Rövid élete alatt több mint ezer verset írt, haláláig a magyar szabadság ügyét szolgálta.

 

Bővebben...

 

Nándorfehérvári-diadalA nándorfehérvári diadal, 1456. július 22.

558 éve, 1456. július 4–21. között a magyar várvédők hősiesen védték Nándorfehérvárt II. Mohamed török szultán több tízszeres túlerőben levő ostromló seregével szemben, majd július 22-én Hunyadi János vezetésével a vár melletti csatában legyőzték a törököket.

 

Bővebben...

 

Árpád fejedelemPozsonyi csata,  907. július 4-6. 

A magyar állam megalakulását, megerősödését a nyugati országok vezetői gyűlölködve nézték és az új szomszéd megsemmisítését tűzték ki célul.

Az akkori német király II. Lajos és a pápa bullában hirdette meg rendeletét, mely szerint: "... Decretum..Ugros eliminandos esse.." azaz " elrendeljük, hogy a magyarok kiirtassanak".

 

Bővebben...

 

Gábor-Áron-szobra-KézdivásárhelyenBereck, 1814. november 27. – 1849. július 2.

165 éve halt hősi halált Gábor Áron az 1848–49-es forradalom és szabadságharc legendás ágyúöntője és tüzértisztje. Székelyföldön, a hajdani Háromszék területén, az Ojtozi-szoros közelében fekvő Berecken született. Gyulafehérváron szerzett tüzérségi ismereteket, Budapesten és Bécsben katonai műszaki előadásokat hallgatott. Az ágyúöntés lehetőségét már az 1848. október 6-án tartott Székely Nemzeti Gyűlésen felvetette, az ellenállás mellett döntő gyűlés azonban nem vette komolyan a javaslatot.

 

Bővebben...