tamasi  aronFarkaslaka, 1897. szeptember 20. – Budapest, 1966. május 26.

117 évvel ezelőtt született Tamási Áron, Kossuth-díjjal (1954) és Corvin-koszorúval (1940) kitüntetett székely-magyar író. Kisbirtokos, sokgyermekes székely földművescsalád gyermekeként született Farkaslakán, apja Tamás Dénes, földműves, anyja Fancsali Márta. Kilencéves korában pisztollyal ellőtte a bal hüvelykujját, ezért a szülők úgy határoztak, hogy taníttatni fogják, mert nem lesz képes elvégezni a gazdasági munkát.

 

Bővebben...

 

Barabás-Miklós-Zrínyi-MiklósZrínyi Miklós kirohanása és hősi halála, 1566. szeptember 8.

A magyar nemzet egész történetében nincs olyan emlékezetes esemény, mely annyi fájdalmasan lelkesítő érzést keltene fel, mint Szigetvár védőinek hős végzete. Ezek az emberfölötti hősiességgel folytatott viadalok a homéri mesék költői ragyogásával vannak besugározva; csakhogy e harcoknak csodatevő istenei, akik a hősöknek segíteni leszálltak, nem a mesés

olymp mythosz-alakjai, hanem az a megfogható, látható, érezhető Isten:

a hazaszeretet.

 

Szigetvár sohasem volt kitűnő erősség. Az utazó elmehet mellette, s nem veszi észre, hogy az a földtúrás vár volt, amit látott. A sík rónán alacsony földsáncok, s azoknak egyik oldalán egy-két emeletre kimagasló csonka torony. Ez volt az egész erősség. De azért a híre eljárt már egész Sztambulig. Mert midőn a török seregek fel egész Fülekig, Tatáig, Nagyváradig minden erősséget elfoglaltak, a Drávához legközelebb eső Szigetvár még mindig tagadta a szultán hatalmát.

 

Bővebben...

 

hunyadi janos  4

Egy csata és egy emlékmű margójára.

1896. szeptember 6-án, a zajkányi csata 454. évfordulóján a csata színhelyén, Erdélyben, a Vaskapu-hágó közeláben lévő Vámos-zajkány nevű magaslaton Hunyad vármegye négyméteres öntöttvas emlékművet állíttatott, mely harci buzogányt formázott.

 

Bővebben...

 

hunyadi jánosVaskapu-hágó, 1442. szeptember 6.

572 éve, 1442. szeptember 06-án, a Vaskapu-hágónál fekvő Zajkány mellett, Hunyadi János 15 000 magyar vitézével szétverte Sehabeddin beglerbég Erdélyre zúduló hatalmas seregét. A 669 méter magasságban fekvő Vaskapu-hágó a Bánát határán, a Déli-Kárpátokban található.

A törökök 1420-ban és 1438-ban is a Vaskapu-hágón át özönlötték el Erdélyt, majd 1442-ben újra itt próbáltak magyar területekre törni, azonban Hunyadi János erdélyi vajda, a székelyek ispánja már a Kárpátok hágójánál útját állta a betolakodók roppant seregének.

 

Bővebben...

 

hunyadi janos 9A magyar sereg előtt, Vaskapu, 1442. szeptember 6.

„Higgyétek el, bajtársaim, semmiféle vakmerőség sem késztetett volna arra, hogy ezzel az irdatlan tömeggel szembeszálljak, ha a szükség nem kényszerít rá, ha nem önt belém reményt hűségetek és virtusotok, amelyet régóta ismerek, és nem lelkesít elsősorban Jézus Krisztus kegyelmes lelke, aki minket szánt e szent katonáskodásra, és azt akarta, hogy nevéért a ti jobbotok álljon bosszút.

 

Bővebben...