szekely pecset 1A Székely nemzet pecsétje. 

Zepeczaner Jenő, a székelyudvarhelyi Haáz Rezső múzeum nyugalmazott igazgatójának tanulmánya az 1661-ben készült ezüst pecsétről, melyet majd két évszázadon át őrzött és használt Udvarhelyszék főkirálybírája a székely nemzet nevében.

 

Bővebben...

 

szent erzsebetSzent Erzsébet és Szent Imre. 

A világ legtöbb szentjét a négyszáz évig uralkodó Árpád-ház adta az egyháznak. 2007-ben a húsz szent közül Erzsébet királylány születésének nyolcszázadik, Imre herceg születésének ezredik évfordulóját ünnepeltük.

A hitben és szeretetben emlékező emberek tiszteletadása a felnevelkedő fiataljaink példaképein keresztül az erkölcsi elkötelezettség és tevékeny élet tisztaságát is ünneplik. Az áldozatos élet küldetéstudatát. Ez az emlékezet a tengeren túl is a magyarok őseire emlékezteti a világot. Csak egy példa: Szent Erzsébet Kolumbiának védőszentje, ahol halálának napja, november 19, nemzeti ünnep.

 

Bővebben...

 

albert camusAlbert Camus, Nobel-díjas francia író és filozófus írása.

Megjelent 1957. október 23-án, Párizsban,  a dicsőséges magyar forradalom kitörésének első évfordulóján. Míg a bolsevizmus és kommunizmus eszméjével kacérkodó, velejéig romlott nyugati értelmiség kaján örömmel szemlélte a magyar szabadságharc leverését, Camus szinte egyedüliként állt ki a magyar forradalom eszméje mellett. Gyönyörű és igaz szavait sajnos azóta sem értette meg Európa.

 

Bővebben...

 

pesti sracokNépek Krisztusa Magyarország. 

58 évvel ezelőtt, 1956. október 23.-án Magyarország népe fellázadt a ráerőszakolt sztálini kommunista diktatúra és kollaboráns helytartói ellen.

A kommunista rezsim elleni felkelés egyben a magyar nemzet, szovjet katonai megszállás ellen folytatott véres szabadságharca volt. 

Az események az október 23.-ai budapesti békés tömegtüntetéssel, az egyetemisták felvonulásával kezdődtek, de a nap végére a több százezer főnyire duzzadt tömeg már a szovjet csapatok kivonását követelte.

 

Bővebben...

 

backamadarasi  kis gergely csedo attila 1Backamadaras, 1738. - Székelyudvarhely, 1787. április 25.

Szegény, közszékely családban született Marosszéken, a Nyárádmenti Backamadarason. Az éles eszű és szorgalmas gyermekre szülőfaluja tanítói figyeltek fel, és a marosvásárhelyi kollégiumba tanácsolták. Mivel szülei szegények voltak, szolgadiákként íratták be az iskolába. Iskolatársai gyakran gúnyolták kissé rövidebb bal lába miatt, néha csúfolták is: "sánta is vagy, kicsi is vagy, semmiképpen nem lehetsz nagy", ő elmésen ezzel vágott vissza társainak: "megmutatom, messze megyek, s aztán nyomós nevet szerzek".

 

Bővebben...