hunyadi janosHunyadi János 1442. évi küzdelmei a török ellen. 

572 évvel ezelőtt, 1442. március 18-án Hunyadi János maroknyi serege Marosszentimrénél útját állta az Erdély elfoglalására küldött török seregnek. Az elsőrendűen felszerelt, szultáni elit csapatokkal megerősített török had Mezid bég vezetésével váratlanul tört Magyarország és Erdély földjére, egészen a Maros völgyéig hatoltak, miközben raboltak, gyilkoltak és több ezer foglyot hurcoltak magukkal. Hunyadi János sebtében összeszedett embereivel Szent Imre falu környékén állta először útját a török seregnek, de feltartóztatni nem tudták őket, Hunyadi seregét szétszórták, a török had pedig a gazdag kereskedőváros, Szeben felé vette az irányt.

 

 

Hunyadi körülhordoztatta a véres kardot, a falvak és városok lakói között népfelkelést hirdetett és hadba szólította a vitéz székelyeket. Szeben közelében érték be a törököket, itt került sor március 25-én a döntő ütközetre. A csatában elesett Hunyadi kiváló katonája az ifjú hős, Kemény Simon, aki páncélt és lovat cserélt Hunyadival, hogy közben a vezér szabadon irányíthassa a hadműveleteket. Hunyadi legjobb embereit adta önfeláldozó vitéze mellé, de ezek sem tudták megakadályozni, hogy a minden egyébről megfeledkező törökök, az ötszáz páncélos vitéz gyűrűjében lévő ál Hunyadit végül levágják. A magyarokban és székelyekben az ifjú hős halála elszánt bosszúvágyat ébresztett, Hunyadi vezetésével iszonyú pusztítást végeztek a törökök között. Amikor a székely Cserei Lukács vitéz összeszabdalta Mezid bég fiát, a törökök minden ellenállása megszűnt, vad futásban kerestek menedéket, melynek során maga Mezid bég is odaveszett. Szinte az egész török had megsemmisült, Szeben környékét 20 000 török holttest borította, de ebben a csatában halt hősi halált Hunyadi János azonos nevű testvérbátyja is. A török tábor minden kincsével, a szultánnak szánt tömérdek zsákmánnyal a győztesek kezére került, a futó törököket egészen a havasokig üldözték. Hunyadi János példa nélküli győzelmét még a vereséget szépítő török krónikások is kénytelenek elismerni: „az iszlám serege olyan vereséget szenvedett, hogy azt mondani sem lehet.”  

 

A szebeni csatában hősi halált halt Kemény Simont Hunyadi díszes temetésben részesítette, pajzsa a nagyenyedi kollégium gyűjteményének féltve őrzött kincse volt egészen 1849. január 8-ig, mikor a várost elpusztító román felkelők kezén, mint annyi más kincs, ez is szőrén-szálán eltűnt. Alig fél évvel a szebeni csata után, 1442 szeptemberében a bosszúra szomjazó török szultán 80 000 fős hadat küldött Erdély feldúlására, de ezt Hunyadi felkészülve várta és a török sereget 15 000 vitézével, Erdély határán, a Vaskapu-hágó közelében semmisítette meg. Hunyadi Jánost kiváló képességei kora legnagyobb hadvezérei közé emelték, egykori feljegyzésekből tudjuk, hogy a hadtudományt, a hadvezetés művészetét a legmagasabb fokon művelte. Hadvezéri erényei közül a kortársak kiemelték óvatos megfontoltságát, mellyel kivárta a legalkalmasabb pillanatot a támadásra, és csüggedést nem ismerő bátorságát, mellyel a csatákat végigharcolta.

 

Kapcsolódó cikkek:

Zajkányi csata

Kemény Simon