hunyadi janos  4

Egy csata és egy emlékmű margójára.

1896. szeptember 6-án, a zajkányi csata 454. évfordulóján a csata színhelyén, Erdélyben, a Vaskapu-hágó közeláben lévő Vámos-zajkány nevű magaslaton Hunyad vármegye négyméteres öntöttvas emlékművet állíttatott, mely harci buzogányt formázott.

 

 

 

 

 

Az emlékművön Hunyadi János címere és a következő felirat állt:
„Hunyadi János tizenötezer vitézével, az 1442-iki szeptember 6-án e szorosban verte szét Sehabeddin beglerbégnek Erdélybe nyomuló nyolcvanezer főnyi hadseregét. A dicső fegyvertény örök emlékéül állíttatá ez oszlopot Hunyadvármegye közönsége a honfoglalás ezredik évében.”

 

Hunyad vármegyében, a Déli-Kárpátok hágóiban ugyanebben az időben ezenkívül még öt hasonló emlékművet emeltek. Az első világháborút követő román megszállás után valamennyit elpusztították, az utolsó előttit, a Vulkán-szorosban a hatvanas évek közepén rombolták le. Az utolsó megmaradt Hunyadi emlékművet, a zajkányit, 1992. június 22-én, nehéz erőgépek segítségével döntötték le „ismeretlen” tettesek. Egy évre rá, a közeli osztrói tóban megtalálták az emlékmű vasbuzogányát, amit a várhelyi múzeumba vitték és ami aztán 1994 novemberében ebből a múzeumból, -mely egyébként a helyi rendőrség szomszédságában van- tűnt el feltehetően végleg.

 

2002-ben, az RMDSZ és a RSZDP megállapodást kötöttek az emlékmű maradványainak megóvásáról és a felújítás előkészületeiről, 2003 áprilisában azonban a ledöntött zajkányi emlékműnek a Vaskapu-hágóban megmaradt darabjai is eltűntek, az emlékmű talapzatát elbontották, ledózerolták. Természetesen felelőst nem találtak, nyomozás nem indult.

 

hunyadi jános

Hunyadi János, Magyarország kormányzója

 

Forrás: wikipedia

 

Kapcsolódó cikkek:

Zajkányi csata

Hunyadi János lelkesítő beszéde a zajkányi csata előtt
Hunyadi János győzelme a Vaskapunál (Bonfini leírása)