matyas nagy 480x640Hunyadi Mátyás magyar király, Kolozsvár, 1443. február 23.

Nevezik Corvin Mátyásnak, II. Atillának!!!, igazságos Mátyás királynak, hivatalosan I. Mátyásnak, de a köznyelv egyszerűen mint Mátyás király emlegeti. Édesapja a törökverő hős Hunyadi János, az ország kormányzója. Mátyás 1458-tól magyar, majd 1469-től cseh király, 1486-tól Ausztria hercege. A magyar hagyomány az egyik legnagyobb magyar királyként tartja számon, akinek emlékét sok népmese és monda is őrzi.

Uralkodását 1458-tól kezdi meg, ami 1490-ben bekövetkezett haláláig tart. 

 

V. László király halála után az egész magyar nemzet akaratával egyezőleg, 1458. január 24-én a Duna jegén közfelkiáltással választják királlyá.

 

Mátyás uralkodásának egyik legnagyobb érdeme, hogy 1463-ban hihetetlenül magas, 80.000 aranyforint váltságdíj ellenében visszaszerzi Habsburg Frigyestől a Szent Koronát, melyet 1440-ben Kottanner Jánosné lop el a Visegrádi vár kincseskamrájából és csempész külföldre. Központosított királyi hatalmat épített ki, melynek alapját a Fekete sereg képezte. Szinte egész életét hadban tölti, testi ereje, bátorsága, leleményessége a kortársak beszámolói alapján felülmúlhatatlan. A hadjáratokat sokszor maga vezeti, katonái rajongva szeretik és tisztelik. A nemzet már életében Szentként tiszteli, seregébe özönlenek a külföldi katonák akik nem pénzért hanem pusztán a dicsőségért követik a hadba vonuló Mátyást!

 

A főurakat korlátozó intézkedései vetették meg, „Igazságos Mátyás” máig élő népi legendájának alapját. Uralkodása idején budai, illetve visegrádi udvara, az európai reneszánsz kultúra kisugárzó központjává vált. A korvináknak otthont adó világhírű könyvtára több, mint 5000 kötetet számlált, a kódexek darabonkénti értéke meghaladta az 1000 aranyat. Korának nemcsak leggazdagabb uralkodója de legnagyobb tudósa és csillagásza is, Európa szinte minden nyelvén tökéletesen beszél, ostromgépeket és a Dunán átívelő hidat tervez Visegrádnál. Budán hatalmas építkezésbe kezd, oktatási központot tervez, ahol több ezer diák tanulhatott volna. Bécs elfoglalása után befejezteti a Szent István dóm építését, a toronyra piros-fehér-zöld cserepet rakatot. 1490-ben, ereje teljében és hatalma csúcsán, a bécsi virágvasárnapi ünnepi szertartáson, a királyné közreműködésével mérgezik meg.

 

Érdemeit, tudását, hadi sikereit, emberi nagyságát  számba venni is lehetetlen vállalkozás. A hálátlan és érdemtelen utókór csak reménykedni tud abban, hogy valaha még egy hasonló géniuszt ad az Isten szeretett hazánknak!

 

Kapcsolódó cikkek:

A kolozsvári Mátyás szobor

Mátyást királlyá választják

Mátyás visszaszerzi a koronát

Ébredj Mátyás király!

Mátyás halála