Nándorfehérvári-diadalA nándorfehérvári diadal, 1456. július 22.

558 éve, 1456. július 4–21. között a magyar várvédők hősiesen védték Nándorfehérvárt II. Mohamed török szultán több tízszeres túlerőben levő ostromló seregével szemben, majd július 22-én Hunyadi János vezetésével a vár melletti csatában legyőzték a törököket.

 

 

 

II. Mohamed július 4-én, soha nem látott embertömeggel és haditechnikával vette ostrom alá Nándorfehérvárt, melyet Szilágyi Mihály 7000 főnyi seregével hősiesen védelmezett. 10 nap emberfeletti küzdelem után, július 14-én érkezett meg Hunyadi János felmentő serege, mely véres csatában áttörte a török hajózárat a Dunán és bejutva az ostromlott várba csatlakozott sógora, Szilágyi Mihály seregéhez. A folyamatos ágyúzástól romhalmazzá változott Nándorfehérvár ellen a szultán július 21-én általános rohamot indított. Hatalmas erő, 15 török zászló nyomult be a városba. Ebben az ostromban áldozta életét hazájáért Dugovics Titusz, Hunyadi régi, kipróbált harcostársa. Dugovics, mivel másképpen nem tudta megakadályozni a török zászló kitűzését a várfokra, a zászlótartó janicsárt magával rántva, hősi halált halt. Dugovics Tituszt újabban szerbnek, vagy egyenesen kitalált személynek állítják be, amiből természetesen egyetlen szó sem igaz. Dugovics Titusz a Vas megyei Nagysimonyi községben született, magyar nemesi családban, részt vett Hunyadi oldalán többek közt a várnai csatában is. Fiát, Dugovics Bertalant, Mátyás király 1459-ben Pozsony vármegyében apja hőstette okán földbirtokkal jutalmazta.

 

nandorfehervari diadal wagner sandor dugovics titusz

Dugovics Titusz. Wagner Sándor festménye.

 

Dugovics hősi tette fellelkesítette övéit, elbátortalanította az ellenséget. Egész nap, sőt következő éjjelen is folyt a véres harc, hajnaltájra verték ki teljesen a törököket a leomlott várfalakon túlra. Hunyadi cseltől tartva visszarendelte harcosait, készült a következő támadásra. De a magyarok az iménti győzelem hatására harci vágytól égtek, dűlőre akarták vinni a dolgot. Először egyenként, majd csapatosan szivárogtak ki a romhalmazzá vált várból. Öt magyar íjász, a legszebb, dicső szkíta kort idézve előrenyomult és elfoglalt egy dombot a vár előterében, majd megvédte azt, egy ellenük küldött lovas szpáhi csapat ellenében. Erre a többiek fellelkesültek, nekimentek a török ostromsáncoknak. A meglepett törökök egyik sánctól a másikig futva egyre beljebb engedték a támadókat, míg a magyarok elérték a török tábort és felgyújtották azt. A szultán látva a bajt, a derékhaddal előretörve maga indult ellentámadásra és elvágta a magyarok visszavonulásának útját. Ezzel azonban, rájuk öszpontosítva figyelmét, ágyúállásait fedezetlenül hagyta. Itt mutatkozott meg ismét Hunyadi zseniális hadvezéri képessége. Pillanatok alatt átlátta a kínálkozó lehetőséget, kitört a várból és elfoglalta a törökök ágyúit. A szultán visszafordulva, a tulajdon fegyvereivel találta magát szemben. A hatalmas költséggel, rengeteg fáradsággal idecipelt német és francia mesterek által készített ágyúi saját seregére ontották a halálos tüzet. Csapatai megzavarodtak, fejvesztett menekülésbe kezdtek. Késő estig hullámzott még a harc, a szultán többször megpróbálta ágyúit visszafoglalni, mindannyiszor sikertelenül. Estére táborába húzódott. Hunyadi, cseltől tartva visszavonult a várba, de előbb az ágyúállásokat szétromboltatta, az ostromgépeket és ágyúkat tönkretette.

 

Nándorfehérvári-diadal

A nándorfehérvári csata. Ismeretlen, XIX. századi festő munkája.

 

Így múlt el július 22.-e, a magyar történelem egyik legfényesebb napja. A magyar várvédő sereg nemcsak a várból vetette ki, hanem nyílt mezőn is megverte az ellenség óriási túlerejét. A törökök legjobb csapatai semmisültek meg, a válogatott janicsárok javarésze még az ostromban, vezérük a ágyúkért vívott harcban pusztult el. A szultán maga is megsebesült, dárda találta el combját.

 

A világhódító hadsereg, mely hetek alatt akarta leigázni Magyarországot, majd Európát, estére babonás félelemmel húzódott táborába. Hunyadi és a magyar sereg harcra készen várta a másnapot, de reggelre hűlt helyét találta az ellenségnek. A török sereg nem mert még egy csatát megkockáztatni a magyarok ellen, az éj leple alatt, minden felszerelésüket, szekereiket, ostromgépeiket, hadiszereik tömegét hátrahagyva megszöktek Nándorfehérvár alól. A mindennel felszerelt, világhódításra indult hatalmas sereg katasztrófális vereséget szenvedett, a csatatéren később 24 000 török halottat számoltak össze. Szerb jelentések szerint később ugyanennyien haltak meg sebeikben, menekülés közben.

 

A nándorfehérvéri diadalt, a magyar hadtörténelem – tekintettel kivívásának körülményeire, hosszú távú következményeire, illetve nemzetközi jelentőségére – az egyik legjelentősebb magyar győzelemként tartja számon. A fényes győzelem mintegy 70 évre megállította a törökök további európai terjeszkedését és Magyarország meghódítására irányuló próbálkozását.

 

A déli harangszó az egész keresztény világban azóta is a nándorfehérvári diadalra és a magyar hősökre emlékeztet.

 

Kapcsolódó cikkek:

Zajkányi csata

Kerékpáros zarándoklat a nándorfehérvári diadal emlékére