berzenczeyKolozsvár, 1820. június 26. – Budapest, 1884. november 14.

194 éve született Berzenczey László politikus, az 1848–49-es szabadságharcban kormánybiztos, utazó, őshazakutató.

1848. augusztus 17-én Kossuth Lajos székelyföldi kormánybiztossá nevezte ki. Zabolai Mikes Kelemen közreműködésével megszervezte a Kossuth-huszároknak nevezett lovascsapatot, amelyből később megalakult a 15. (Mátyás) huszárezred. Mint Marosszék egyik országgyűlési képviselője, ő hívta össze az 1848-as Agyagfalvi Székely Nemzeti Gyűlést.

 

Hankó Vilmos, az 1896-ban, Budapesten kiadott Székelyföld című művében így írja le az eseményeket:

 

„Ezen gyűlésre 1848 október 16-án gyűltek össze a székelyek, hogy ősi szokás szerint isten szabad ege alatt tanácskozzanak Erdélynek, s orozva megtámadott magyar testvéreiknek védelme felől. Az egybegyűltek száma ötven-hatvanezer lehetett; Csíkból és Háromszékből 15-15 ezer, Udvarhelyszékről 20-25 ezer, Marosszékről 2-3 ezer ember: székely főnemesek, katonák, földmívelők, s még asszonyok is. Berzenczey László toborzó kormánybiztos megrázó, lelkesítő beszédje fellelkesíté a tömeget, a lelkesedés szikrája, mint az elektromos-áram futott szét a tömegen; a székely népet magával ragadta a szilaj harczikedv. Az arczok kigyúltak, s ezernyi-ezer hang kiáltotta: Menjünk azonnal! Menjünk mindnyájan!
Az elnöklő királyi biztos Mikó Imre a határt nem ismerő lelkesedés hatása alatt kimondja, hogy a székely nemzet a veszélyben forgó haza védelmére a gyülés befejezésével késedelem nélkül a harcztérre megy. A másnap folytatott gyülés pedig elhatározta, hogy minden székely 19-40 év közt, személyválogatás nélkül azonnal táborba szállani köteles.”

 

Berzenczey László a szabadságharc leverése után egy ideig bujdosott, majd külföldre szökött és csatlakozott Kossuth Lajoshoz. 1851-ben Kossuthtal együtt az Amerikai Egyesült Államokba utazott, majd az amerikai magyarok segítségével San Franciscon keresztül Kelet-Ázsiába ment. Célja a magyarok őshazájának és az Ázsiában élő magyarokkal rokon népek felkutatása volt. Berzenczey nagyapja Kőrösi Csoma Sándor egyik támogatója volt, innen eredt a magyarok őshazája iránti érdeklődése. Tervezett Tibeti utazását azonban a kínai hatóságok megtiltották, így Bombayba, onnan Londonba, majd Jersey szigetére utazott. Feltehetően ő volt az első magyar, aki körbeutazta a Földet.

 

Kapcsolódó cikkek:

A magyar nemzet gyásznapja

Gróf Mikó Imre

Piski csata

Kőrösi Csoma Sándor