Petofi Sandor 2

 

Mit nem beszél az a német,  
Az istennyila ütné meg!  
Azt követeli a svábság:  
Fizessük az adósságát.   


Ha csináltad, fizesd is ki,  
Ha a nyelved öltöd is ki,  
Ha meggebedsz is beléje,  
Ebugatta himpellére!...   

 

Ha pediglen nem fizetünk,
                                     Aszondja, hogy jaj minekünk,
                                     Háborút küld a magyarra,
                                     Országunkat elfoglalja.

 

                                     Foglalod a kurvanyádat,
                                     De nem ám a mi hazánkat!...
                                     Hadat nekünk ők izennek,
                                     Kik egy nyúlra heten mennek.

 

                                     Lassan, német, húzd meg magad,
                                     Könnyen emberedre akadsz;
                                     Ha el nem férsz a bőrödbe',
                                     Majd kihúzunk mi belőle!

 

                                     Itt voltatok csókolózni,
                                     Mostan jöttök hadakozni?
                                     Jól van hát, jól van, jőjetek,
                                     Majd elválik, ki bánja meg.

 

                                     Azt a jó tanácsot adom,
                                     Jőjetek nagy falábakon,
                                     Hogy hosszúkat léphessetek,
                                     Mert megkergetünk bennetek.

 

                                     Fegyverre nem is méltatunk,
                                     Mint a kutyát, kibotozunk,
                                     Úgy kiverünk, jobban se' kell,
                                     Még a pipánk sem alszik el! 


                                     Pest, 1848. május