Haldoklik az öreg székely és végrendeletet csinál. Hagyományoz mindenik fiának valamit, hanem a végén eszébe jut, hogy ő hitközségi ember is. Mint jó egyházfi, rágondol az egyházi emberekre.
- Azt a tinót, ami a tavaszon a havasba elvesze a szántás előtt hat héttel hagyom az eklézsiának.

Ha pedig megkerülne, legyen a Mihály fiamé!

  

Bővebben...

 

Hírös ember vala Váralyai Ferenc Marosvásárhelyen, de még a környékén is.
Mindenki ismerte legalább hírből. Mindentudónak nevezték, de hát bölcs is vala őkelme.
Egyszer, amint az utcán sétál a kis Dénös fiával, hát a fia ki akará próbálni a hirös, tudós apját.
- Édes apám! Kijed mindent tud, azt mondják. Hát tud-e hegedülni?
- Meglehet édes fiam, de még nem próbáltam.

 

Bővebben...

 

Están (István) bácsinak gyönyörű borzbőr-tarisznya lóg az oldalán.
A városban meg is bámulják, és kérdik is Tőle, mert két borz bőréből került ki a szép bőrtarisznya.
- Ugyan Están bácsi, hogy lehet két borzot is megfogni?
- Hogy-e? – veti oda hetykén az öreg – hát megfogok hármat, elszalasztok egyet, s megvan!!

 

Bővebben...

 

-Nete, ne, Náci bá! –lép a tántorgó, véres fejű atyafi mellé Mózsi gyerek.
-Fogjon meg jól, hazakísérem.
-Csak haza ne, - riad meg a székely góbé, - onnét jövök!

 

Bővebben...

 

A székely meséli:
- Megyek az erdőben, egysze' hallom, hogy supp..., továbbmegyek,
há' megin' hallom, hogy supp, kicsit később megin', supp-supp-supp!
Hátranézek. Há' engemet ütnek!

 

Bővebben...

 

- Ne csak a húst edd, fiam! A káposzta is pont olyan jó!
- Nem hiszem, édesanyám... Ha pont olyan jó vóna, a kutyák a kertben má' mind megették vóna.

 

Bővebben...

 

Egy fiatal gyerek sétáltatja a pitbullját. A székely bácsi egy darabig nézi, majd megkérdi:
- Te gyermek, e' miféle szerzet?
- Pitbull.
- Gondoltam es, hogy nem kutya.

 

Bővebben...

 

- Mi a baj, sógor?
- Erőst fáj a fogam!
- Há' mé' nem húzatod ki? Ha az enyém lenne, én má' rég kihúzattam vóna!
- Ha a tiéd lenne, akkó má' én es rég ki!

 

Bővebben...

 

A székely felvesz a szekerére egy menyecskét Máréfalván.
Mennek, mendegélnek, egyszercsak megszólal a székely:
- A héten már te vagy a harmadik terhes asszony, akit Szeredába viszek.
- De bátyám, nem vagyok én terhes!
- Nem is értünk még oda!

 

Bővebben...

 

‎- Drága fiam, levágtam egy tyúkot, mit főzzek?
- Pálinkát édösanyám, pálinkát!

 

Bővebben...

 

- No, a Jóisten áldja meg édösapám!
- Há' hova mész fiam?
- Én sehova. Maga felé dől a fa.

 

Bővebben...