A székely bokrászik a Küküllő mentén felfelé. Botjával helyenként megpiszkálja a bokrok alját.

Jő a komája:
- Mit csinálsz itt, hallod-e?
- Keresem az asszonyt.
- Mé'?
- Azt mondta, vízbe öli magát.
- Dehá' mé' felfelé keresed, mé' nem lefelé?
- Me' életibe' mindent fordítva csinált.

 


 

Egy katolikus pap, egy protestáns lelkész és egy rabbi vitatkozik, hogy melyikük a jobb hittérítő.

Mindegyik meséli a csodásabbnál csodásabb eseteit, míg végül elhatározzák, hogy egy döntő próbát
tesznek: az közülük a legjobb hittérítő, aki egy medvét meg tud téríteni a saját vallására.

 

Két nap múlva a katolikus pap felhívja a másik kettőt, hogy jöjjenek el hozzá.

A templomkertben mutat nekik egy medvét, és büszkén meséli:
- Elmentem az erdőbe, és addig mentem, amíg rá nem találtam a medvére. Mikor észrevett,

morogva elindult felem, de én elkezdtem felolvasni neki a Bibliából, erre kissé lehiggadt, és körülszimatolt. Behintettem szentelt vízzel és ettől olyan kezes lett, mint a bárány -haza is hoztam a hívek épülésére!

 

A másik két pap mélyen elgondolkodik a hallottakon. Három nap múlva a protestáns lelkész hívja fel a többieket, hogy látogassák meg. Amikor belépnek az imaházba, földbe gyökerezik a lábuk:

egy hatalmas medve ücsörgött a padban és ájtatos képpel hallgatta a zsoltárokat.

A lelkész elmesélte a történetét:
- Én is kerestem egy medvét az erdőben. Mikor meglátott, bömbölve rohant rám.

Én nem mozdultam, hanem tekintetemet az égre függesztve, zsoltárokat kezdtem énekelni.

Erre a fenevad leheveredett a lábam elé és úgy hallgatta a szent énekeket, majd hazáig követett és

azóta itt él az imaházban! Csodálkozik a másik kettő, aztán csöndesen elmennek.

 

Eltelik egy hét, mikor a katolikus és a protestáns pap telefonhívást kap a helyi kórház orvosától,

hogy sürgősen látogassák meg a rabbit. Bemennek, és elhűlve látják, hogy a rabbi eszméletlenül fekszik a kórházi ágyon, tetőtől talpig be van kötözve, keze-lába gipszben és több infúzió csöpög a karjába.
Csöndesen topognak az ágya mellett, amikor nagy sokára a rabbi kinyitja a szemét, és suttogva megszólal:
- Hát igen, a medve... Nos, azt hiszem... talán mégsem volt jó ötlet a megtérítését a körülmetéléssel kezdeni...

 


 

Jancsi, ha még sokáig tart ez a meleg, minden állat elpusztul.
- Csak a nagyságos urat tartsa meg a Jóisten!

 


 

Idős házaspár a tornácon:
- Régina, ha valamelyikünk meg talál halni, én ejsze békőtözök a városba!