Környezetvédelmi szakemberek látogatnak a Gyimesekbe, ahol megdöbbenve látják, hogy sehol nincs szemét. Megkérdezik a kaszálóról hazafelé ballagó idős csángót, hová teszik a szemetet?
- Nálunk olyan nincs – jön a válasz, majd folytatja. Amit az ember nem eszik meg, azt megeszi az állat.
Amit sem az ember, sem az állat nem eszik meg, az jó lesz a földbe.
Ami a földnek sem jó, az jó lesz a tűzre. És ami a tűzre sem jó, na azt elteszem, mert jó lesz az még valamire!

 


 

Jönnek a kínaiak elfoglalni Magyarországot. Elérik Székelyföldet, ahol megdöbbenve látják, hogy egy maroknyi székely nyugodtan várja őket a kijelölt csatatéren.
Odanyargal a kínai hadvezér a legelöl ácsorgó székelyhez és megkérdezi:
- Hányan vagytok a seregben?
- Háááá', mü vagyunk vagy 300-an. Mé', tü hányan vagytok?
- Itt a seregben nyolcvan millióan, s otthon készenlétben áll még ugyanennyi.
Hátrafordul a székely s azt mondja a mögötte állónak:
- Erőst nagy baj van, Estván komám!
- Há' mi a baj Levente?
- Hova a nyavalyába fogjuk eltemötni ezt a sok embört?

 


 

Kérdezik a székely disznópásztort:
- Mit csinálna maga, ha király lenne?
- Mit-mit? Lóhátról őrizném a disznyókat.

 


 

A székely gyermek mondja ebédnél az anyjának:
- Édösanyám, nem eléggé savanyó ez a káposzta.
- Dehá' fiam, ez diós laska!
- No, annak már elég savanyó.

 


 

A székely elszunnyad a szekéren, egyszercsak megállnak a lovak. Rájuk szól a székely:
- Hájsz neee!
A lovak nem mozdulnak. Megint mondja a gazda:
- Hájsz neeeeeeee!
A lovak továbbra sem mozdulnak. A székely leszáll a szekérről és előre megy. Látja, hogy egy hatalmas szakadék szélén állnak.
Odafordul a lovakhoz:
- Na, meggondoltam magamot. Hóóóó!