Az öreg székely felvesz egy csinos menyecskét a szekerére. Útközben a fehérnép hanyatt dönti az öreget, majd kérdi tőle:
- Maga igen hamar elfárad, nincs egy fiatalabb rokona?
- Van egy szép szál fiam!
- Ő is ennyire jó?
- Mü, parasztemberek nem beszélünk ilyenekről, de a múltkor elkapott egy medvét, s azóta nekünk gyűjti a mézet!

 


 

Apa és fia sütik a szalonnát:
- Édösapám, van-e magának még egy nadrágja?
- Van fiam.
- Jó' van, akkó' ez éghet...

 


 

Egy székely atyafi híres volt a papucskormány tűrése miatt, vagyis nála az asszony volt az úr a háznál.

Valami ügyes-bajos dolgát végezte el a városban, aztán két régi jó barátját meghívta örömében vasárnap ebédre. Mikor hazaérkezik, s beszámol az útjáról, hát megemlíti a hívott vendégeket is.
- Asszony, ha azok jönnek a házhoz, akiket meghívtam, hát a fejemmel igent intek, s arról aztán tudd meg, hogy fájin vendégek vannak, hát minden jó legyen!
-Én nem bánom, de tuggya meg kend, hogyha én a fejemmel nemet intek, hát akkor abból a minden jóból semmi sem lesz…

 


 

A székely meg a felesége mennek a szekéren. Egyszer csak elszáguld mellettük egy fejetlen motoros. 
Ők csak mennek tovább. Újra elhúz mellettük egy fejetlen motoros. Csak mennek tovább.
Mikor ismét megelőzi őket egy fejetlen motoros, megszólal a székely:
- Te, anyjuk, nem kéne beljebb venni a kaszát?

 


 

Székely legény kérdezi az apját: 
- Ídesapám, aztán tudja-é kend, hogy mi az a kisebbség?
- Nem én, édes fijjam - válaszol az öreg.
- Hát az az ídesapám, miko' egy székelyre jut tíz romány.
Az öreg megpödri a bajszát, majd így szól:
- Hát ídes fijjam, annyi kell es...