Hírös ember vala Váralyai Ferenc Marosvásárhelyen, de még a környékén is.
Mindenki ismerte legalább hírből. Mindentudónak nevezték, de hát bölcs is vala őkelme.
Egyszer, amint az utcán sétál a kis Dénös fiával, hát a fia ki akará próbálni a hirös, tudós apját.
- Édes apám! Kijed mindent tud, azt mondják. Hát tud-e hegedülni?
- Meglehet édes fiam, de még nem próbáltam.

 


 

Két székely részegen ülnek a sánc martján. Mondja az egyik:

- Teeee, jő fel a hold...
- Mé', azt es ittunk?

 


 

Elüt az autós egy tyúkot a székely faluban. Felemeli, beviszi az első kapun, s mondja a gazdaasszonynak:

- Véletlenül elütöttem a tyúkját! Ne haragudjon!
Az asszony ránéz a tyúkra:
- E' nem a miénk. A' nem ilyen lapos...

 


 

Csíkdánfalván egy arrajáró turista megszólít egy fa árnyékában heverő embert:
- Aggyonisten bátyám! Hogy ment a munka az idén?
- Ajjólment kéremszépen, nem panaszkodhatom. Fát kellett volna vágjak de jött egy nagy vihar s elintézte, aztán búrjánt kellett volna kaszáljak, de egy ménkű belécsapott s meggyúlt az egész, így aztán asse kellett megcsinálni...
- S most micsinál bátyám?
- Há én itt várom, hogy egy kicsi fődrengés kivesse a fődből a pityókámot...

 


 

Bódi Józsi, mint öregbéres, szeretett a könnyen mozgatható dolgokból a gazdája rovására másoknak

is juttatni. A többek között a tojást szerette elhordani. Ez egyszer feltűnt a gazdának.

Egy ünnep reggelén Józsi épp el akar osonni, de a gazda visszaszólította , s kérdi tőle:
- Mit viszel Józsi a zsebedben?
- Semmit – felel megátalkodva, s nyomatékul néz bele a zsebébe. Ekkor elálmélkodva kiált fel:
- Nete ne! A fene egye meg a tyúkját, hát nem beletojott a zsebembe?