A székely hajadonfőtt áll a hidegben a háza előtt. Kérdi tőle a komája:
- Mé' állsz itt komám?
- Esszevesztünk az elébb az asszonnyal, s most kéne egy bátor ember, aki kihozza a sapkámot.

 


 

A székely rendel a 10 éves fiának két deci szilvapálinkát a kocsmában. Tiltakozik a gyermek:
- Én nem iszom meg, édesapám!
- Má' pedig megiszod fiam!
A gyermek felhajtja a pálinkát, s levegő után kezd kapkodni. Kérdi az apja:
- No, jó vót-e, fiam?
- Erőst rossz vót, édesapám!
- No idefigyelj, most menj haza, s mondd el anyádnak, hogy én nem szórakozni járok a kocsmába!

 


 

Jancsi és Gergő elmennek fát vágni, Jancsi egész nap kötekedik. Gergő egyszercsak megunja a folyamatos okoskodást és fejbe vágja a komáját a fejsze fokával. Jancsi összeesik, majd, miután magához tér, megkérdezi Gergőt:
- Komám, ez direkt vót, vagy viccbő'?
- Direkt vót!
- Akkó' jóvan, me' viccnek durva lett vóna.

 A székely legény hazaviszi leendő feleségét, hogy bemutassa szüleinek, mire az apja a fülébe súgja:
- Ne vedd el fiam, tőlem van.
Legközelebb beállít a fiú egy másik lánnyal, az apja megint a fülébe súgja:
- Ne vedd el fiam, tőlem van.
Egy idő után a fiú beállít egy újabb lánnyal, mire az apja megint félrevonja:
- Ezt se vedd el fiam, ez is tőlem van.
Az anyja nem bírja tovább szó nélkül, magához inti a fiát:
- Fiam, elveheted bármelyiket, te sem apádtól vagy...

 


 

Székelyek kártyáznak a kocsmában. Bejön egy kutya, erre megszólal az egyik:
- Béjött!
Másfél óra múlva a kutya kimegy. A kártyás:
- Kiment!
Eltelik két óra, megint bejön a kutya. Emberünk:
- Béjött!
Fél óra múlva megszólal a másik:
- Kártyázunk, vagy beszélgetünk?