Están (István) bácsinak gyönyörű borzbőr-tarisznya lóg az oldalán.
A városban meg is bámulják, és kérdik is Tőle, mert két borz bőréből került ki a szép bőrtarisznya.
- Ugyan Están bácsi, hogy lehet két borzot is megfogni?
- Hogy-e? – veti oda hetykén az öreg – hát megfogok hármat, elszalasztok egyet, s megvan!!

 


 

A székelyek között még a mai napig sincs eldöntve, hogy melyik az igazi góbé? Melyik az okosabb?

Az öt székely szék népe ezen évelődik. Hát éppen ebben a járásban megindult egy csíki székely,

hogy bizonyítékot szerezzen arról, melyik az okosabb? Útközben találkozik egy udvarhelyivel,

s szóba is ereszkednek. A csíki elmondja, hogy ő mi járatban van.

- Hát fölteszek egy kérdést – mondja az atyafi – s ha azt kend megfejti, elhiszem, hogy az

udvarhelyiek okosabbak, mint mi. Mondja meg nekem, hogy hány hagymát tett a feleségem

a tarisznyámba? Ha megmondja, mind a hatot kendnek adom!

- Hát hatot! – vágja ki az udvarhelyi.
- Szó sincs róla, mert nyolc volt, csakhogy kettőt már megettem fent a Mitács tetején.

 


 

Vágja a fát a székely az erdőben. Egyszer megérkezik a sógora a hírrel, hogy meghalt az anyósa. 

Az nem szól, nagyot köp a tenyerébe és még gyorsabban vágja a fát.
- No, hallod-e, Gergő, meghalt a mama, gyere haza - mondja még egyszer.
- Várjál sógor! Előbb a munka osztán a szórakozás...

 


 

Székely meg a fia mennek az erdőben. Egyszercsak tanálnak egy puskát. 

Állnak mellette egy darabig, mire a fiú megszólal:
- Hát mi lehet ez édesapám?
Pár perc múlva:
- Édös fiam, emmeg beztosan egy furulya.
Elrakják, mennek tovább. De a fiút csak nem hagyja nyugodni a dolog,
megkérdi vagy öt mérfölddel odébb:
- Osztán, ha ez egy furulya, há' mér nem próbáljuk es ki?
Pár perc múlva mondja az öreg:
- Há', próbáljuk, fiam.
Pár mérföldnyire meg is állnak, előveszik az instrumentumot. Megszólal a fiú:
- Osztán, ha kipróbáljuk, az hogyan lössz?
- Há', fiam, majd én fúlom, te mög nyomogassad, oszt majd csak mögszólal.
Így is történik: az öreg bekapja a puska csövét, fújja rettenetesen, a fiú meg a ravasszal babrál.
Egyszer csak elsül a puska, az öreg szája meg fülig fölreped.Aszongya erre a fiú:
- Há',ne vigyorogjon, idösapám, mer' én kurvára mögijedtem!

 


 

Két székely beszélget.
-Komám! Hallotad-é, hogy kigyütt a seat egy új modellel?
-Nem én. Oszt mi a neve?
-Hát, i.
-i???
-i-biz-a.