- Ne csak a húst edd, fiam! A káposzta is pont olyan jó!
- Nem hiszem, édesanyám... Ha pont olyan jó vóna, a kutyák a kertben má' mind megették vóna.

 


 

Bemegy a székely kapálás után a korcsomába, odaáll a pulthoz:

- Kérek egy deci konyakot!

- Tessék, itt van, valamit még kér-e melléje?
- Há' ha má' így megkérdi..., ...adjon valami töményet es.

  


  

Megy az oláhfalusi a szekérrel az országúton. Egy stoppos diák megszólítja:
- Tessék mondani messze van innen Szereda?
- Nincs.
- Elvinne?
- El.
Mennek vagy három órát, s megint kérdi a diák:
- Messze van még Szereda?
- Most má' jó messze.

  


  

Julcsa néni elmegy gyónni:
- Ezelőtt 42 esztendővel Jancsival béfeküdtünk a polyvatartóba, s hajnalig szerelmeskedtünk.
- De Julcsa néni, már 25 éve, hetente kétszer ugyanezt meggyónja!
- Me' olyan jólesik visszagondolni, fiam...

  


  

Az öreg székelyhez egy újságíró látogat el falura, hogy riportot készítsen az iskolások részére.
- Józska bácsi, megkérem mesélje el egy napját!
- Hát édes fiam, reggel felkelek, megeszek egy fél tábla szalonnát. Iszok reá 4-5 kupica pálinkát...
- Na de Józska bácsi, ezt így nem lehet a rádióban leadni, mondja azt inkább, hogy könyvet olvas.
- Jól van fiam. Aszonnya, felkelek reggel, megeszek egy tábla szalonnát. Elolvasok 4-5 könyvet, s osztán addig dolgozok künn a mezőn, amíg annyira megnő a tudásszomjam, hogy 5-6 könyvet esment el kell olvasnom. Belé es szédülök a sok olvasásba, ezért lefekszem s megpihenek egyet. Mikor felébredek, megeszek egy jó nagy darab csülköt egy fél kenyérrel. Ebéd után bémenyek a könyvtárba. Pista arra mán ott es van, vár engemet. Együtt elolvasunk vagy 12 könyvett, egészen addig, amíg a könyvtár bézár. Utána átalmenyünk Józsi komához, mert neki még nyomdája es van!