marton aron 2

Márton Áron az 1949-es csíksomlyói búcsúra több ezer csángó kíséretében, fehér lovon érkezett. A csángó legények egymás kezét fogva szoros kordont vontak a püspök köré, hogy megközelítése lehetetlen legyen. Ekkor már ugyanis tartani lehetett attól, hogy a román hatalom nem fogja tétlenül nézni a szentéletű püspök tevékenységét. Csíksomlyón, 1949. június 4-én hangzott el alábbi beszéde.

 

Bővebben...

 

hatarkerules 3Ősi tavaszváró körmenet.

"Örvendetes napunk támadt, Jézus Krisztus mert feltámadt!" - Éneklik a zetelaki határkerülő hívek húsvét vasárnap hajnalban. A székely ruhába öltözött legények lóháton, fiatalok-idősek gyalog imádkozva indulnak a szomszédos település határáig, Deság-patakába. 

 

Bővebben...

 

csango 4Csángómagyarok Moldvában.  

A Kárpát-medencén kívül csak egyetlen őshonos magyar népcsoport létezik: a moldvai csángók. A 240 ezer moldvai katolikus lakos túlnyomó többsége magyar származású, és közülük még mintegy 50 ezren beszélnek magyarul. Számukra a vallás az identitás fő fokmérője, ők mindenekelőtt katolikusok, megmaradva az identitás középkorias, vallással beazonosító fogalmánál.

 

Bővebben...

 

husvet 1Húsvéti hagyományaink.        

A húsvét napjainkban a keresztények egyik legfontosabb ünnepe, a Krisztus-központú kalendárium központi főünnepe. Jézus –pénteki keresztre feszítése után– a harmadik napon, vasárnap feltámadt. Kereszthalálával nem szabadította meg a világot a szenvedéstől, de megváltotta minden ember bűnét, feltámadásával pedig győzelmet aratott a halál felett. 

Húsvét, a valláson kívül is a tavaszvárás, a tavasz eljövetelének ünnepe is, amelyet március vagy április hónapban (a Hold állásának megfelelően) tartanak. A húsvét egybeesik a tavaszi napéjegyenlőség idején tartott termékenységi ünnepekkel is, amelynek elemei a feltámadás, az újjászületés.

 

Bővebben...

 

husvet alsosofalva 3Húsvéti hagyományok Alsósófalván.

A falusi közösségek számára azok a szokások, amelyeket manapság hagyományoknak nevezzünk, életük legfontosabb és legmeghatározóbb részei voltak. Ezáltal harcolták ki társadalmi elismerésüket, tanulták meg

az egymással szembeni tisztes viselkedésmódot, fejezték ki szándékaikat, kiemelték az ünnepnapokat a hétköznapok soraiból, és nem utolsó sorban tiszteletet mutattak őseik felé.

 

Bővebben...