Csaba Zoltan Budapest Csiksomlyo bucsu utan 598bc26313ca8cd5a31ca7a736be850d

 

Sok utazási iroda, csoportosulás már a magyarság nagy nemzetközi összejövetelének is nevezi a csíksomlyói búcsút, de vajon ezen kívül mi az, ami szinte ösztönösen, a génjeinkben maradt iránytűként Csíksomlyóra irányít minket Pünkösd idején?

 

 

 

Tény, hogy itt az anyaországban egyre inkább el vagyunk anyátlanodva és a lassan ebek harmincadjára kerülő Mária országában egyre kevesebb kapaszkodót találunk. Valami visszadereng ősi vallásunkból, az ősi boldogasszony tisztelete, mely jelenleg a csíksomlyói Szűzanya tiszteletében testesül meg.

 

Csaba Zoltan Budapest Csiksomlyo bucsu utan 598bc26313ca8cd5a31ca7a736be850d

Csíksomlyói nyeregben. Fotó: Csaba Zoltán

A "Székelyföld 2012" fotópályázatra nevezett kép

 

A 180 esztendeje született Orbán Balázs a Székelyföld leírásán belül külön érdekességeket is ír a csíksomlyói Szűzanya szoborral kapcsolatban. A források szerint a szobor a mohácsi vész után az égből szállott alá, hogy a környék népét ősi hitében megerősítse. Azóta a szobornak számos csodatételt tulajdonítanak. Amikor a török-tatár betörés idején próbálták néhányan a szobrot bántalmazni, lándzsát, szekercét tartó kezük rögtön elszáradt. Ezenkívül rengeteg gyógyulást is tulajdonítanak a szobornak, mely hajdanán könnyezett és olykor fényben tündökölt. Ali pasa dúláskor egy tatár az ostorával a szobor arcára csapott, s az olyan sebet csinált, melyet semmilyen festő elfedni nem tudott. Lassan ezen a ponton is jelképünkké válik a csíksomlyói Szűzanya szobra, hogy arculcsapás után is, reménykedve, bizalommal néz előre és várja gyermekeit. Minket, gyermekeinek vallókat is egyre több arculcsapás ér és lassan már csak hozzá tudunk fordulni és egy szebb magyar jövőért imádkozni.

 

A délidőben többszázezer ember jelenlétében megtartott imádkozás során egy kis időre mintha helyreállna az elveszett Fényben állás szakralitása, hisz  ott a nyeregben valójában a felettünk levő és a nagyvilágot beborító égbolt maga a Fény Temploma. Sokan vallják, hogy azon a helyen külön égi kapcsolat van és az imádságok meghallgatásra találnak.

 

csiksomlyo zseli jozsef

Csíksomlyói fénytemplom. Fotó: Dr. Zseli József

A "Székelyföld 2012" fotópályázatra nevezett kép

 

Mint, hogy egy fecske sem csinál nyarat, egy zarándok sem tud a csíksomlyói búcsúról és a zarándoklatokról teljesen átfogó képet adni és a nagy kérdésre egyedül- 13 zarándoklat után sem- teljesen kielégítő választ adni. Sokan vallják, hogy a csíksomlyói búcsú egyik titka és lényege a zarándoklat maga. Erről azok tudnának majd mesélni, akik az idén már jónéhány napja gyalog elindultak. A szent időtöltés igazi élménye ott rejlik azoknak az ősi, összetartó kisebb-nagyobb helyi  közösségi keresztaljak zarándokainak a környezetében és lelkében, akik egy kereszt mögött összefogva egymást is felváltva végigjárják  a 20-50 km.-es utat. Ilyen igazi példamutató és lélekemelő pl. a gyergyóalfalui keresztalja és főleg a nehéz keresztet több kilométeren át cipelő székelyek zarándoklata. 

 

csiksomlyo 7

A hidegségi csángó keresztalja útban Csíksomlyó felé.

Fotó: Gyimesközéploki Boglárka Vendégház

 

Vagy ott vannak a Gyimesből és Szentegyháza felől érkező zarándoklatok. Nagy tiszteletet érdemelnek azok az anyaországi honfitársaink, akik az összefogás jegyében vállalják ezt a nemes célt és zarándokként a helyi keresztaljákhoz csatlakozva velük együtt járják meg a Csíksomlyóra vezető utat oda-vissza. Érdemes ezen a ponton megemlíteni a debreceni Keresztény Értelmiségi Szövetség tagságát, akik Keresztesné Várhelyi Ilona és Fodor András vezetésével már a ’90-es évek elején együtt vonultak a gyimesi keresztaljakkal. Ilyenkor sok hasznos és tiszta gondolat vetődik fel. Azidőtájt vetették fel Ők is, hogy milyen jó lenne oda, Gyimesbe is egy iskola. Hazatérve nemcsak a gondolatot dédelgették, hanem tettek is érte. Létrehozták a Sziklára Épített Ház alapítványt és az anyagi alapját is megteremtették a már nagy hírnévnek örvendő gyimesfelsőloki Árpádházi Szent Erzsébet katolikus líceum létrehozásának  megvalósításához. A fizikai megvalósítás nehéz sorozatát már a helybelieknek kellet végigvinni Berszán Lajos esperes és iskolaigazgató vezetésével.

 

A csángók  valamit megőriztek abból a nagyon ősi fény és Szűzanya tiszteletből, mely a következő nap hajnalán a napvárásban testesül meg és a felkelő nap képében a magyarok ősanyját Babba Máriát vélik felfedezni. A kitisztuló égbolt idején felkelő nap fénye és a hely különleges adottsága folytán a zarándok olyan lelki és testi feltöltődést kap, mely még hetekig érvényesül.

 

Csaba Zoltán

 

Kapcsolódó cikkek:

Babba Mária

Csíksomlyó

Gyalogos zarándoklat Csíksomlyóra