Kicsi Pünkösd

„Vándorló" ünnep; Székelyföldi neve „kicsi pünkösd", pünkösdöt követő vasárnap ünneplik.

Hazánkban a pápa vonakodása ellenére Kálmán király rendeli el megünneplését.

Kultusza tőlünk terjed nyugat felé. A barokkban az egyházművészetben és az egykori városképekben is érződik a Szentháromság misztériuma. Szentháromságnak szentelt templomok már a középkortól jelen vannak a keresztény Európában, később a török, majd a pestisjárványok szorongattatása miatt választják e titulust, s ekkortól, a XVIII. századtól emelik a köztéri Szentháromság szobrokat is.

Jelölésének legegyszerűbb formája a háromszög, amely vagy sugárzó Napot, vagy pedig „Isten szemét" fogja közre. Az első változat oltalmazó céllal a házak homlokzatára, kapubejáratokra, kemencék „előtéjé"-re kerül.

 

Régi hitünkben Mária, a Szentháromság eleven temploma: az Atyaisten lánya, a Fiúisten anyja és a Szentlélekisten mátkája. A barokk Szentháromság szobrokon Mária "negyedikként" van jelen.

A régiek hitében valamennyi épített templom is Máriát idézte meg. Szerte az országban zarándoklatokat, körmeneteket és köztéri ájtatosságokat tartottak tiszteletére.

 

forrás: Molnár V. József 

 

maria 480x640

Szűz Mária