Szent királyok:

  A címeres NoHAB diadalmenete.  2008 pünkösdjén, 64 év után először roboghatott végig magyar mozdony Észak-Erdély vaspályáin. Idén a Székely Gyors - a 2010-ben hozzá csatlakozó Csíksomlyó ...
  Amiért a harang szól - Nándorfehérvár 1456.  Július 21-én, vasárnap ismét megrendezik az „Amiért a harang szól – Nándorfehérvár 1456” elnevezésű kerékpártúrát, mely tisztelgés a nándorfehérvári ...
  "Angyali korona, szent csillag".    549 évvel ezelőtt, 1464. március 29-én lépett trónra Hunyadi Mátyás magyar király. Mátyás 15 éves volt mikor 1458. január 24-én a Duna jegén királlyá ...
... 50 gyászlepelbe burkolt hajóval hozták Budára, majd Fehérváron a szent királyok koronázó és temetkező helyén ravatalozták fel. Verhetetlen hadvezérei lábaihoz dobták fegyvereiket, zászlóit megszaggatták, ...
  Molnár V. József trianoni gondolatai. A 2012-ben Magyar Örökség Díjjal jutalmazott Molnár V. József, magyar hagyomány és néplélek-kutató gondolatai a trianoni békediktátum kapcsán. Elhangzott ...
  "És láttaték nagy jel az égben” Csíksomlyó, ez az új generáció számára eddig ismeretlen hely, az 1989-es romániai rendszerváltás óta több százezres tömegeket mozgósító búcsújáró hellyé vált. ...
  Legenda. Monda Lajos a nagy király: Eredj szolgám, Laczfi Endre, Küldj parancsot, mint a villám, Köss nehéz szablyát övedre: A tatártól nagy veszélyben Forog Moldva, ez a véghely: A tatárra ...
  I. Szent László magyar király 1040 körül–1095. július 29. Szent László király a magyar néphagyomány és népemlékezet szerint (Mátyás mellett) nemzetünk legkedvesebb uralkodója, dicső múltunk ...
  Magyar mondák.  Végighordozták Székelyföldön a véres kardot. – Jön a tatár! Jön a tatár! A fegyverbe hívás nyomán gyülekeztek a székely hadak és megindultak a tatár hordák elé. Amikor a ...
  Csodák I. István temetése és szentté avatása körül.   I. László lovagkirály ösztönzésére, 1083-ban történtek meg az első magyarországi szentté avatások. Először a két zobori remetét, ...
  Vaskapu-hágó, 1442. szeptember 6. 572 éve, 1442. szeptember 06-án, a Vaskapu-hágónál fekvő Zajkány mellett, Hunyadi János 15 000 magyar vitézével szétverte Sehabeddin beglerbég Erdélyre zúduló ...
  Szent Erzsébet és Szent Imre.  A világ legtöbb szentjét a négyszáz évig uralkodó Árpád-ház adta az egyháznak. 2007-ben a húsz szent közül Erzsébet királylány születésének nyolcszázadik, ...
  Szent Márton, Szent István, Szent Imre és Szent László.  A régi Ember hitében a szenteket Isten hívta el szolgálatra, bennük, általuk az Ő akarata munkál maradéktalanul. Ők a keresztény ...
  1088. – 1134. augusztus 13.  Szent Piroska, Árpád-házi magyar királylány, Iréne néven bizánci császárné. Piroska, Szent László magyar király és Adelhaid rheinfeldi hercegnő elsőszülött ...
  "Isten adta nekünk Mennyországból oltalmunkra".  557 évvel ezelőtt, 1458. január 24-én a Duna jegén választották Magyarország királyává Hunyadi Mátyást. A magyar köznemesség hatalmas ...