Székelyek:

  Középkori székely hadszervezet.   A katonáskodás a székelyek számára nem foglalkozás, nem hivatás, hanem életforma volt. A hadfölkelésre hívást a székely ispán, a vajda rendelte el, ...
  A székely székek kialakulása.  A székelyek katonáskodásuk fejében különleges kiváltságokat nyertek. Ezek közé tartozott, hogy lakóhelyük nem a királynak alárendelt vármegye volt, hanem ...
  Hunyadi János önfeláldozó vitéze.  572 évvel ezelőtt, 1442. március 25-én zajlott le Szeben mellett az a csata, melyben Hunyadi János tönkreverte a szultán seregét. A Mezid bég vezette ...
    Sok utazási iroda, csoportosulás már a magyarság nagy nemzetközi összejövetelének is nevezi a csíksomlyói búcsút, de vajon ezen kívül mi az, ami szinte ösztönösen, a génjeinkben maradt ...
... Ez a vidék, már a kereszténység előtti időkben is ősi zarándokhelye volt a magyarságnak. Itt, az Úrasszony, egy „Napba öltözött” látomás, akit a csíki székelyek, a gyimesi és a moldovai csángók egy része ...
  Mikszáth Kálmán úti képe 1886-ból Egyebütt csak mese tündérország, gyermekek számára gondolták ki s népesítik be az ő ízlésük szerint, nálunk színvalóság. Én magam is jártam benne. Székelyországnak ...
  Legenda. Monda Lajos a nagy király: Eredj szolgám, Laczfi Endre, Küldj parancsot, mint a villám, Köss nehéz szablyát övedre: A tatártól nagy veszélyben Forog Moldva, ez a véghely: A tatárra ...
  I. Szent László magyar király 1040 körül–1095. július 29. Szent László király a magyar néphagyomány és népemlékezet szerint (Mátyás mellett) nemzetünk legkedvesebb uralkodója, dicső múltunk ...
... sereg, s egyhamar kiderült, hogy a székelyek nem bírhatnak a hatalmas túlerővel. Lépésről lépésre szorultak hátra, szorultak neki a hegyeknek, hiába küzdöttek vitézül, hiába harcoltak oroszlánként.   ...
  Bereck, 1814. november 27. – 1849. július 2. 165 éve halt hősi halált Gábor Áron az 1848–49-es forradalom és szabadságharc legendás ágyúöntője és tüzértisztje. Székelyföldön, a hajdani Háromszék ...
  A zajkányi csata, Antonio Bonfini tolmácsolásában. „…Mialatt Ulászló (I. Ulászló 1440-1444 között magyar király) ezeket cselekedte, Corvinus János (Hunyadi János) és Miklós (Újlaki Miklós, macsói ...
... itt próbáltak magyar területekre törni, azonban Hunyadi János erdélyi vajda, a székelyek ispánja már a Kárpátok hágójánál útját állta a betolakodók roppant seregének.    ...
  A legfiatalabb székely szék Miért van teljesen elkülönülve Aranyosszék Székelyföld többi részétől és miként szabadították fel a székelyek a tatárok által ostromlott Torockó várát? Aranyosszék ...
  Székelyföld rövid ismertetése Székelyföld a Kárpát medence dél-keleti részén fekszik, területe 12800 km2, kiterjedése észak-déli irányban 150 km, kelet-nyugati irányban 140 km (Aranyosszékkel ...