Székely zászló:

    Sok utazási iroda, csoportosulás már a magyarság nagy nemzetközi összejövetelének is nevezi a csíksomlyói búcsút, de vajon ezen kívül mi az, ami szinte ösztönösen, a génjeinkben maradt ...
  Már úton vannak a keresztalják.  Csíksomlyón évről évre több százezren gyűlnek össze, hogy Pünkösd szombatján a csíksomlyói nyereg emberemlékezet óta szakrális helyén megerősítést nyerjenek ...
  "És láttaték nagy jel az égben” Csíksomlyó, ez az új generáció számára eddig ismeretlen hely, az 1989-es romániai rendszerváltás óta több százezres tömegeket mozgósító búcsújáró hellyé vált. ...
  Mikszáth Kálmán úti képe 1886-ból Egyebütt csak mese tündérország, gyermekek számára gondolták ki s népesítik be az ő ízlésük szerint, nálunk színvalóság. Én magam is jártam benne. Székelyországnak ...
  Legenda. Monda Lajos a nagy király: Eredj szolgám, Laczfi Endre, Küldj parancsot, mint a villám, Köss nehéz szablyát övedre: A tatártól nagy veszélyben Forog Moldva, ez a véghely: A tatárra ...
  I. Szent László magyar király 1040 körül–1095. július 29. Szent László király a magyar néphagyomány és népemlékezet szerint (Mátyás mellett) nemzetünk legkedvesebb uralkodója, dicső múltunk ...
  Magyar mondák.  Végighordozták Székelyföldön a véres kardot. – Jön a tatár! Jön a tatár! A fegyverbe hívás nyomán gyülekeztek a székely hadak és megindultak a tatár hordák elé. Amikor a ...
  Bereck, 1814. november 27. – 1849. július 2. 165 éve halt hősi halált Gábor Áron az 1848–49-es forradalom és szabadságharc legendás ágyúöntője és tüzértisztje. Székelyföldön, a hajdani Háromszék ...
  A zajkányi csata, Antonio Bonfini tolmácsolásában. „…Mialatt Ulászló (I. Ulászló 1440-1444 között magyar király) ezeket cselekedte, Corvinus János (Hunyadi János) és Miklós (Újlaki Miklós, macsói ...
  Vaskapu-hágó, 1442. szeptember 6. 572 éve, 1442. szeptember 06-án, a Vaskapu-hágónál fekvő Zajkány mellett, Hunyadi János 15 000 magyar vitézével szétverte Sehabeddin beglerbég Erdélyre zúduló ...
  Mi van egy székely kamrában? A gondos háziasszony kamrájának polcain ősz végére már ott sorakoznak a télre eltett finomságok. Székelyföld szívében, Oroszhegyen élő Nagy Erzsébet kamrájában 2004 ...
  Magyar Autonóm Tartomány Székelyföldön. Észak-Erdély 1940-es, anyaországhoz visszatérése után, Székelyföld és lakossága a magyar állam közigazgatási keretei közé került. Ám sajnos rövidesen ...
  A középkori oklevelekben a székelyek hazáját Terra Siculorumnak nevezik, aminek szinte tükörfordítása az általánosan elterjedt Székelyföld elnevezés. A forrásokban felbukkan a Regnum Siculorum, ...
  Részlet egy egyetemi vagy főiskolai jegyzetből. A székely nem „kunyorált”, de jussát követelte, az járt neki. Eszeveszettül ragaszkodott ősi szabadságához, a vére amúgy is könnyen szikrát ...
  Székelyföld, a források földje.  „Kovászna a borvizek hazája. A szőlő még csenevész formájában sem terem meg ezen a vidéken. Talán ez az oka, hogy a bort kedvelő székely nép a vastartalmú, ...
  A legfiatalabb székely szék Miért van teljesen elkülönülve Aranyosszék Székelyföld többi részétől és miként szabadították fel a székelyek a tatárok által ostromlott Torockó várát? Aranyosszék ...
  Székelyföld rövid ismertetése Székelyföld a Kárpát medence dél-keleti részén fekszik, területe 12800 km2, kiterjedése észak-déli irányban 150 km, kelet-nyugati irányban 140 km (Aranyosszékkel ...