Jézus:

  Amiért a harang szól - Nándorfehérvár 1456.  Július 21-én, vasárnap ismét megrendezik az „Amiért a harang szól – Nándorfehérvár 1456” elnevezésű kerékpártúrát, mely tisztelgés a nándorfehérvári ...
  524 évvel ezelőtt, 1490. április 06-án meghalt Mátyás király. Az utolsó szakrális magyar királyt Bécsben, a virágvasárnapi ünnepi szertartáson, a királyné közreműködésével mérgezték meg. Testét ...
  Molnár V. József trianoni gondolatai. A 2012-ben Magyar Örökség Díjjal jutalmazott Molnár V. József, magyar hagyomány és néplélek-kutató gondolatai a trianoni békediktátum kapcsán. Elhangzott ...
  Részlet Molnár V. József: Örökség című kötetéből.  A magyarság műveltségét, az ember őstudását, a csak ránk jellemzővel együtt a lehető legteljesebben még napjainkban is Erdély őrzi. Erdély, ...
  "És láttaték nagy jel az égben” Csíksomlyó, ez az új generáció számára eddig ismeretlen hely, az 1989-es romániai rendszerváltás óta több százezres tömegeket mozgósító búcsújáró hellyé vált. ...
... Jézussal-, látogatást tett Erzsébetnél, Keresztelő Szent János édesanyjánál. Ez a nap a magyar hagyományban az aratás kezdete, sok helyen ekkor végezték a búza és gyógynövények megszentelését is.   ...
  A zajkányi csata, Antonio Bonfini tolmácsolásában. „…Mialatt Ulászló (I. Ulászló 1440-1444 között magyar király) ezeket cselekedte, Corvinus János (Hunyadi János) és Miklós (Újlaki Miklós, macsói ...
... kényszerít rá, ha nem önt belém reményt hűségetek és virtusotok, amelyet régóta ismerek, és nem lelkesít elsősorban Jézus Krisztus kegyelmes lelke, aki minket szánt e szent katonáskodásra, és azt akarta, ...
  Zrínyi Miklós kirohanása és hősi halála, 1566. szeptember 8. A magyar nemzet egész történetében nincs olyan emlékezetes esemény, mely annyi fájdalmasan lelkesítő érzést keltene fel, mint Szigetvár ...