Hunyadi:

... diadal és a Hunyadiak emlékezete előtt. A résztvevők július 21-én, a budapesti Hősök teréről indulnak, majd nap végén ugyanoda érkeznek vissza. A téren délelőtt programok fogadják az érdeklődőket, majd ...
  Hunyadi Mátyás magyar király, Kolozsvár, 1443. február 23. Nevezik Corvin Mátyásnak, II. Atillának!!!, igazságos Mátyás királynak, hivatalosan I. Mátyásnak, de a köznyelv egyszerűen mint Mátyás ...
  Hunyadi János 1442. évi küzdelmei a török ellen.  572 évvel ezelőtt, 1442. március 18-án Hunyadi János maroknyi serege Marosszentimrénél útját állta az Erdély elfoglalására küldött török ...
  Hunyadi János önfeláldozó vitéze.  572 évvel ezelőtt, 1442. március 25-én zajlott le Szeben mellett az a csata, melyben Hunyadi János tönkreverte a szultán seregét. A Mezid bég vezette ...
  "Angyali korona, szent csillag".    549 évvel ezelőtt, 1464. március 29-én lépett trónra Hunyadi Mátyás magyar király. Mátyás 15 éves volt mikor 1458. január 24-én a Duna jegén királlyá ...
  524 évvel ezelőtt, 1490. április 06-án meghalt Mátyás király. Az utolsó szakrális magyar királyt Bécsben, a virágvasárnapi ünnepi szertartáson, a királyné közreműködésével mérgezték meg. Testét ...
... seregével szemben, majd július 22-én Hunyadi János vezetésével a vár melletti csatában legyőzték a törököket.    ...
  A zajkányi csata, Antonio Bonfini tolmácsolásában. „…Mialatt Ulászló (I. Ulászló 1440-1444 között magyar király) ezeket cselekedte, Corvinus János (Hunyadi János) és Miklós (Újlaki Miklós, macsói ...
  A magyar sereg előtt, Vaskapu, 1442. szeptember 6. „Higgyétek el, bajtársaim, semmiféle vakmerőség sem késztetett volna arra, hogy ezzel az irdatlan tömeggel szembeszálljak, ha a szükség nem ...
  Vaskapu-hágó, 1442. szeptember 6. 572 éve, 1442. szeptember 06-án, a Vaskapu-hágónál fekvő Zajkány mellett, Hunyadi János 15 000 magyar vitézével szétverte Sehabeddin beglerbég Erdélyre zúduló ...
  Egy csata és egy emlékmű margójára. 1896. szeptember 6-án, a zajkányi csata 454. évfordulóján a csata színhelyén, Erdélyben, a Vaskapu-hágó közeláben lévő Vámos-zajkány nevű magaslaton Hunyad ...
  112 éves Fadrusz János alkotása.  112 évvel ezelőtt, 1902. október 12-én avatták fel Fadrusz János, Mátyás király szobrát Kolozsvár főtéren. Kolozsvár városának régóta dédelgetett ...
  "Isten adta nekünk Mennyországból oltalmunkra".  557 évvel ezelőtt, 1458. január 24-én a Duna jegén választották Magyarország királyává Hunyadi Mátyást. A magyar köznemesség hatalmas ...