Csíksomlyó:

  Felemelő élményeket kínál.   A magyarság lelki megújulásáért fohászkodva robog Csíksomlyóra idén a Boldogasszony Zarándokvonat. Május 16-án, csütörtök reggel, immár másodszor indul útjára ...
  Székely Gyors és Csíksomlyó Expressz, idén immár hatodszor. Május 17-én immár hatodszor indul újára a Székely Gyors és a Csíksomlyó Expressz, hogy turistákat, zarándokokat szállítson a 2013-as ...
  A címeres NoHAB diadalmenete.  2008 pünkösdjén, 64 év után először roboghatott végig magyar mozdony Észak-Erdély vaspályáin. Idén a Székely Gyors - a 2010-ben hozzá csatlakozó Csíksomlyó ...
  Csíksomlyó, 2013. július 06. Az Ezer Székely Leány Napja a székely népviselet, néptánc és népzene évente megrendezésre kerülő ünnepe, melyre rendszerint július első hétvégéjén kerül sor Csíkszeredában. ...
  Molnár V. József trianoni gondolatai. A 2012-ben Magyar Örökség Díjjal jutalmazott Molnár V. József, magyar hagyomány és néplélek-kutató gondolatai a trianoni békediktátum kapcsán. Elhangzott ...
  Márton Áron az 1949-es csíksomlyói búcsúra több ezer csángó kíséretében, fehér lovon érkezett. A csángó legények egymás kezét fogva szoros kordont vontak a püspök köré, hogy megközelítése lehetetlen ...
  Részlet Molnár V. József: Örökség című kötetéből.  A magyarság műveltségét, az ember őstudását, a csak ránk jellemzővel együtt a lehető legteljesebben még napjainkban is Erdély őrzi. Erdély, ...
    Sok utazási iroda, csoportosulás már a magyarság nagy nemzetközi összejövetelének is nevezi a csíksomlyói búcsút, de vajon ezen kívül mi az, ami szinte ösztönösen, a génjeinkben maradt ...
    Kész a világ, Feszült ünnepi várás Tereng felette. Halotti csend. Csak néha néha Sóhajt az Isten Lelke. Kimérve minden pálya Megtöltve minden lélek-lámpa, Ahol csak úr a lét... ...
  Már úton vannak a keresztalják.  Csíksomlyón évről évre több százezren gyűlnek össze, hogy Pünkösd szombatján a csíksomlyói nyereg emberemlékezet óta szakrális helyén megerősítést nyerjenek ...
  "És láttaték nagy jel az égben” Csíksomlyó, ez az új generáció számára eddig ismeretlen hely, az 1989-es romániai rendszerváltás óta több százezres tömegeket mozgósító búcsújáró hellyé vált. ...
... székely földműves család harmadik gyermekeként született Csíkszentdomokoson. Elemi iskolát szülőfalujában, a gimnáziumot pedig Csíksomlyón végezte. 1915-ben Gyulafehérváron érettségizett, majd három nappal ...