- Édösapám, eisze valami baja van a tehénnek!
- Eridj má', reggel még semmi baja nem vót! Honnét veszed?
- Onnét, hogy a bőrét a pásztor hozza a vállán.

 


 

Székely és a fia medvére vadásznak. Meglőnek egyet, felteszik a szekérre, és elindulnak hazafelé.
A kocsmánál azt mondja az öreg a fiának:
- Bémegyek ide, hogy igyak egy pohár pálinkát, a medve s a két szemed, fiam!
Amikor kijön, látja, hogy nincs meg medve.
- Hol van a medve. fiam?
- Milyen medve, édösapám?
Bambán néz az öreg:
- Na ide figyelj, hajnalba' kimentünk medvére vadászni. Így vót fiam?
- Így vót, édösapám.
- Meglőttük a medvét. Így vót-e fiam?
- Így vót, édösapám.
- Feltettük a szekérre. Így vót-e fiam?
- Így vót, édösapám.
- Megálltunk itt a kocsma előtt. Így vót-e fiam?
- Így vót, édösapám.
- Mondtam, hogy vigyázz a medvére. Így vót-e fiam?
- Így vót, édösapám.
- No, dehát akkó' hol van a medve, fiam?
- Milyen medve, édösapám?

 


 

- Te, Estánt mégse' holnap temetik, hanem vasárnap.
- Miért, jobban van?

 


 

Egyenjogúsági konferenciát szerveznek a nők. Az a tervük, hogy férjeiket házimunkára szoktatják, s majd elmesélik tapasztalataikat. A következő évben beszámol az angol nő:
- Hazamentem és mondtam Johnnak: mától te mosogatsz. Első nap nem láttam semmit, második nap sem, hát harmadik nap John mosogat.
Mondja a német:
- Hazamentem és azt mondtam Clausnak: mostantól te főzöl! Első nap semmi, második nap semmi, hát harmadik nap, láss csodát, főz a férjem.
Feláll a székely menyecske:
- Hazamentem, s mondtam Bercinek: holnaptól te takarítasz. Első nap nem láttam semmit, második-harmadik nap se', osztán két hét múlva kezdtem látni egy kicsit a bal szememmel.

 


 

A régi rendszerben a brassói újságíró interjút készít az öreg favágóval Zalánban:
- Maga a grófnak dolgozott, hány gatyája volt akkor?
- Nyóc.
- Miből voltak?
- Gyócsbó'.
- És ma hány gatyája van?
- Kettő.
- Miből vannak?
- Abbó' a nyócbó'...