csaba testverCsaba testvér üzenete a 2013-as esztendőre

Példátlan az az összefogás, melyet a magyar közszolgálati média vitt véghez. Több mint 90 millió forint gyűlt össze a Dévai Szent Ferenc Alapítvány számlájára, melyet Böjte Csaba hálaadó szentmise keretében köszönt meg az adományozóknak és az MTAV-nak, a szervezőknek.

Az akció még nem zárult le, az adományokat, felajánlásokat január végéig várják.

 

-Szinte mindenki egyként mozdult meg a közszolgálati televízió és rádió felhívására a Dévai Szent Ferenc Alapítványért. Csaba atya számára mit jelent ez az összefogás? 

-A határon túli országrészekben is sajnos sok gyermek sodródik bajba.

Ők könnyen állami árvaházakba kerülhetnek, ahol elveszíthetik nemzeti identitásukat. Ezért tartom különösen fontosnak ezt a munkát, hogy megőrizzük, megóvjuk ezeket a gyerekeket, hogy édes anyanyelvük, hitük szerint érett emberek legyenek. Nem is reméltem, hogy ilyen széles körű megmozdulás bontakozik ki. Rengeteg telefont, megkeresést kaptam személyesen is, hogy adományokkal, felajánlásokkal segítenék ezt a munkát.

Isten áldását kérem mindazokra, akik támogattak, és különösképpen a szervezőkre, akik mindezt határozottan és bátran kitalálták és megvalósították.

 

-Mire fordítják az adományokat?
-Olyan központot szeretnénk létrehozni, ahová a szakmunkát tanuló fiatalokat akarjuk elhelyezni, akik a gyermekotthonokból, központokból kerültek ki.


-Ahhoz a munkához, amely több embert is felemésztene, honnan merít erőt?
-A hitem azt mondja, Isten teremtette ezt a világot, és a Mindenható selejtet nem alkotott. Megtiszteltetés mindannyiunk számára, hogy munkánkkal tovább gyarapíthatjuk ezt a nagyszerű ajándékot, hogy munkánk által szebb, békésebb, örömtelibb lehessen ez a világ. Nekem ez ad erőt a mindennapokban, hogy megfogjam embertársaim és a gyermekek kezét, és haladjak azon az úton, melyet Isten jelölt ki számomra.

 

-Mi Böjte Csaba üzenete a 2013-as esztendőre?
-A Katolikus Egyház a hit évét hirdette meg. Nem abból indulnék ki, hogy mennyire hiszünk Istenben, egymásban, önmagunkban. Sokkal inkább abból, hogy Jézus Karácsonykor egy szál pendelyben, csóré fenékkel közénk mert jönni, ez azt jelenti, hogy Isten hisz az emberben. Ez erőt adhat nekünk, hogy mi is jobban higgyünk egymásban, hogy a ránk bízott feladatokat képesek legyünk felvállalni, megoldani.

De képesek vagyunk az összefogásra is, így legyőzni a betegségeinket, bajainkat, párbeszéddel elsimítani a köztünk lévő feszültségeket. Ezt a hitet szeretném kérni a népem számára 2013-ban a Jóistentől.

 

-A hit mellett a gyökerekhez való kötődést is fontosnak tartja?
-Én a hegyek közül jöttem, és azt láttam, hogy az a fa, amelyik egyedül marad, azt a szél könnyen kidönti. Az erdőben, együtt, közösen könnyebb. Már eleink is vérszerződést kötöttek, ezzel szimbolizálva, hogy mindannyian összetartozunk. Természetesen ennek a közösségnek számtalan ága-boga van, de ezek egy tőről fakadnak. Ebbe születtem bele jómagam is, és tudatosan vállalom a sorsomat, vállalom azt, hogy férfi vagyok, székely vagyok, és magyar identitásomra is büszke vagyok.

 

Lantos Tivadar

 

Ezúton is köszönetet mondunk az interjú készítőjének Lantos Tivadarnak, hogy lehetővé tette a cikk megjelenését a Szeretlek Székelyföld oldalon.