A Haáz Rezső múzeum eddigi legnagyobb kulturális vállalkozása

„Neve s híre kihamvadni soha nem fog.” Ezekkel a szavakkal fejezi be Leonardo da Vinci méltatását

első életrajzírója. Leonardo da Vinci zsenijének Giorgio Vasari által megalapozott kultusza az utóbbi

évek posztmodern kultúrájában sok más klasszikus történelmi-művelődéstörténeti értéktől különbözően nem elhalványul, hanem ellenkezőleg, eddig soha nem tapasztalt mértékben válik egyre erőssebbé.

 

da vinci

 

Sorra nyílnak azok a kiállítások, jelennek meg azok a bestsellerek, melyek a lángész sokoldalú személyiségének, ismeretlen dimenzióinak és élettörténete fehér foltjainak, valamint eddig meg nem fejtett zseniális megsejtéseinek felfedésére vállalkoznak.

 

De vajon tudjuk- e, hogy kit is tisztelünk az 560 évvel ezelőtt született Leonardo da Vinci-ben?

Vajon miért kelti fel ma is csodálatunkat, miért akad ma is annyi rajongója?
Talán csak azért, mert a világ legnépszerűbb és legtöbbet reprodukált festményének a Mona Lisa-nak, vagy a lakások millióiban, reprodukcióban, jobb-rosszabb átiratban fellehető, remek kompozíciójával korszakalkotó Utolsó vacsora című freskónak az alkotója?

 

da vinci 2

 

Máig fennmaradt hitelesnek vélhető festményei csekély számuk ellenére is rendkívüli hatásúak.

Képeinek keletkezése, fennmaradása és nem kevésbé hamísításuk és elrablásuk nem mindennapi története is növelte népszerűségét. De még ez sem volna elég ahhoz az éppen korunkban,

a második évezred első évtizedében új lendületet nyert, egyre csak fokozódó popularitásának.

 

Közkedveltségét az a tény is bizonyítja, hogy életét és életművét számos rejtély, titok veszi körül és ezekhez az évszázadok hosszú során át számos mítosz tapadt. Életrajza fehér foltjainak helyén ma is keletkeznek új legendák, fiktív történések, szépirodalmi költések, ami újra és újra megmozgatja, felizgatja a kivételes képességű művész és tudós iránti kíváncsi emberek fantáziáját.

 

da vinci 1

 

Nagy szerepe van Leonardo mai népszerűségében Dan Brown amerikai regényíró, A da Vinci-kód című, 2003-ban megjelent könyvének. A da Vinci-kód nemcsak műfaja legsikeresebb könyve lett, hanem a legtöbb vitát gerjesztő is. A heves reakciók kiváltó oka, hogy a könyv közvetlenül is támadja a legfőbb katolikus dogmákat. Mindazonáltal a mű, az írója szerint nem akart több lenni annál, mint ami: egyszerű, szórakoztató olvasmány, krimi. Jótékony hatása is van a könyvnek, hiszen a regényben szereplő szinte minden helyszín, minden műemlék, történelmi vagy művészeti tárgy irányában „Da Vinci” turisták tömege indult el.

 

Növelte a Leonardo-i életmű iránti érdeklődést az a hír is, hogy – megalapozatlanul- összefüggésbe hozták zsenijét az egyik legjelentősebb keresztény egyházi ereklyének, a torinói lepelnek a hamisításával. A reneszánsz mester utóbbi években kialakult, szinte korunk popikonjaihoz, filmszínészeihez hasonlatos „sztárkultusza” láttán, a szociológiai elemzők egy különös új jelenségről, már-már tömegmániáról beszélnek, aminek külön nevet is adtak: „leonardizmus”.

 

A realitás talaján gondolkodók körében, kiemelten a tudományos igénnyel életműve felé fordulók között, Leonardo népszerűségének mai okát sokkal inkább a kivételes, „párját ritkító lángész”-ben, sokoldalú emberben látják, amelyet Lyka Károly úgy írt le, mint „festő, szobrász, építész, zenész, filozófus, anatómus, fizikus, mindenben első a maga korában, a legszebb férfi, a legbuzgóbb kutató, az igazi „egyetemes ember” az uomo universale, akiben megvalósult a test és szellem harmóniája. Hozzátehetjük, hogy ezeken felül kiváló költő, zeneszerző, a művészetről fontos traktátusokat író esztéta, matematikus, geológus valamint korának haditechnikáját megújító hadmérnök, hidrológus, de a színpadi produkciókat mechanikai újdonságokkal szolgáló díszlettervező is volt és a felsorolás még így sem teljes...

 

da vinci 3

 

Leonardo tervezte különleges gépek is az utóbbi néhány évben kerültek kiemelten a figyelem központjába, hiszen egyértelműen kiderült, hogy Leonardo da Vinci a modern kor olyan meghatározó találmányainak évszázadokkal ezelőtti zseniális megálmodója, mint a repülőgép, a tengeralattjáró,

a helikopter, a harckocsi, a kerékpár valamint az autó. Leonardo hagyatékában, rajzban fennmaradt különböző gépterveit háromdimenziós modelleken lehet tanulmányozni.

 

Tudjuk, hogy Leonardo maga is készített ilyen maketteket. Bár ezek nem maradtak fenn,

de a rajzai és a leírások alapján, különböző területeken dolgozó szakemberek közreműködésével sikerült őket rekonstruálni. Ezeket a rekonstrukciókat, amelyek szemléletesen tárják fel a gépek szerkezetét, rávilágítanak gyakorlati funkciójukra, számos nagysikerű kiállításon mutatták és mutatják be szerte a világon.

 

A székelyudvarhelyi Haáz Rezső Múzeum is egy ilyen, számos híres leonardói találmány makettjét bemutató nagyszabású kiállítást rendezett. A májusban megnyílt kiállításunkon, amelyet augusztus végéig a múzeum történetében rekord mennyiségű látogató tekintette meg, a nagy itáliai lángész leghíresebb találmányainak egész sorát mutatjuk be. A tudományos kutatásokon alapuló, világszínvonalú igényességgel elkészített makettekből, Leonardo da Vinci nem mindennapi életét, életművét és mítoszát is taglaló kiállítást, kivételes koncepciójú és kivitelezésű multimédiás környezetben sikerült a székelyföldi közönség számára érdekfeszítővé és így rendkívül népszerűvé tenni.

 

Szöveg: Vécsi Nagy Zoltán

Forrás: Haáz Rezső múzeum Székelyudvarhely